Path Created with Sketch.

Samme Raeymaekers fortsetter som kunstnerisk leder av Dansens Hus

Samme Raeymaekers
Samme Raeymaekers. Foto: Tale Hendnes.
Styret ved Dansens Hus besluttet i styremøtet den 7. mai 2021 å forlenge åremålet til kunstnerisk leder ved Dansens Hus, Samme Raeymaekers, med to nye år, fra 1. august 2022 - 31. juli 2024.

For English version click here.

Beslutningen ble tatt med bakgrunn i det arbeidet han har gjort for Dansens Hus så langt, blant annet hans arbeid med å styrke kunnskapen om dans som kunstform og dansens posisjon. Styret vil også fremheve fokuset han har hatt på inkludering og mangfold, både kunstnerisk og publikumsmessig, som en viktig og positiv retning for Dansens Hus. Det har vært et utstrakt og økende formidlingsprogram som foredrag, seminarer, forestillingsintroduksjoner og panelsamtaler, samt nye og flere samarbeidspartnere, noe som er en langsiktig strategi for å nå ut til et enda større og mangfoldig publikum. Han har også i sin periode vektlagt å legge til rette for at yngre dansekunstnere kan utvikle sitt kunstnerskap.

Korona-restriksjonene har i stor grad satt en stopper for hans visjoner for Dansens Hus og styret mener det er viktig at han får muligheten til å fullføre sin strategi og programmering. Visjoner og strategier for Dansens Hus for den neste åremålsperioden ble også lagt fram for styret på styremøtet den 7. mai.

Samme Raeymaekers har vært kunstnerisk leder ved Dansens Hus siden 1. august 2018 og er nå i sin første åremålsperiode. Det er etter hans eget ønske at åremålet kun ble forlenget med to år.

– Styret og det norske kunstmiljøet har dratt nytte av Samme sitt bidrag til Dansens Hus. Vi gleder oss stolt til å forlenge ansettelsesperioden i to år til, sier Thomas F. Anglero, styreleder i Dansens Hus.

– Jeg er beæret og glad for styrets beslutning. Jeg gleder meg virkelig til å fortsette samarbeidet med den engasjerte og hardtarbeidende staben på Dansens Hus, og til å videreføre arbeidet vi har startet på. Sammen skal vi realisere vår visjon «Bevege kunst, bevege mennesker», og styrke og videreutvikle Europas vakreste og mest levende dansescene. Ved å være våkne, observante og åpne for nye stemmer skal vi omfavne det uventede og være i stadig bevegelse. Kunsten er viktigere enn noensinne i disse post-krisetider, og vi skal utvikle Dansens Hus til å bli en enda mer aktiv og viktig spydspiss i samfunnet, sier Samme Raeymaekers, kunstnerisk og daglig leder ved Dansens Hus