Path Created with Sketch.

Scenehuset OPEN 2022

Vil du ha gratis økt på Scenehuset under Dansens Dager 2022?

Med mål om å skape et møtested for dansekunstnere og publikum inviterer vi profesjonelle dansekunstnere til å søke om deltagelse på Scenehuset OPEN 2022.

Danseinformasjonen administrerer Scenehuset som er et produksjonslokale og en alternativ scene. I anledning Dansens Dager 2022 (29. april – 1. mai) tilbyr vi seks profesjonelle dansekunstnere en gratis økt på Scenehuset i Oslo under Dansens Dager mot at de åpner dørene for publikum (gratis inngang). Kunstnerne bestemmer selv om de vil ha åpne dører hele, eller deler av økten. Dette arrangementet ble gjennomført digitalt under Dansens Dager i 2021, du kan lese mer om fjorårets program her (scroll ned). Mer informasjon om Scenehuset finner du her.

Vi ønsker å programmere for å vise variasjon og mangfold innenfor dansekunstfeltet, og vil fordele øktene basert på disse kriteriene. Målet for Scenehuset OPEN er å nå ut til et nytt og større dansepublikum for å synliggjøre dansen og dansekunstnerne i Oslo. Med det som utgangspunkt oppfordrer vi profesjonelle dansekunstnere til å søke med visning, workshops, prøver, hva det måtte være – med et ønske om å åpne opp og gi et innblikk i vår hverdag.  

Tidspunktene som fordeles er:
Fredag 29. april 09.00-16.00 og 16.00-23.00
Lørdag 30. april 09.00-16.00 og 16.00-23.00
Søndag 1. mai 09.00-16.00 og 16.00-23.00

 

Ønsker du å delta på Scenehuset OPEN?
Send en mail til post@dansensdager.no med noen ord om hva dere jobber med innen 13. mars 2022.

På bildet: OPEN STUDIO SESSION #3 av Lisa Colette Bysheim, Scenehuset OPEN 2021
Utøvere: Anders Engebretsen, Judith Arupa, Dev Dhunsi, Erlend Danielsen, Emilie Karlsen og Ida Frømyr Borgen. Foto: Sigrun Drivdal Johnsen / Danseinformasjonen

Dansens Dager 2022
29. april – 1. mai

I 1982 etablerte International Dance Committee – ITI, Unesco, den internasjonale Dansens Dag som en markering av all dans. Målet med dagen er å løfte frem verdien av dansekunst og betydningen dans kan ha både for et samfunn og for enkeltindividet, samt jobbe for å gi dans et bredere publikum. Feiringen foregår i dag i mer enn 60 land.

Danseinformasjonen er nasjonal koordinator for Dansens Dager. Feiringen støttes av Oslo kommune.

Les mer på dansensdager.no