Path Created with Sketch.

Seks nye kunstnere blir ansatt i Skuespiller- og danseralliansen

SKUDA
Skuespiller- og danseralliansen sier dette i en pressemelding:

I dag øker vi antallet ansatte fra 108 til 114 skuespillere og dansere.

At vi i år kan ansette ytterligere 6 nye kunstnere er vi svært glade for, spesielt etter flere krevende år med nedstengt kulturliv i lange perioder. Innenfor scenekunstfeltet gjelder dette spesielt de som ikke har fast ansettelse, som jo er de aller fleste, sier Tone Øvrebø Johannessen.

Ansettelsene i Skuespiller- og danseralliansen er et betydelig virkemiddel i scenekunst- og kunstnerpolitikken, og har til hensikt å tilrettelegge for at frilans dansere og skuespillere kan utvikle bærekraftige kunstner karrierer. Dette ble spesielt tydelig under pandemien og under gjenoppbygningsperioden av kulturlivet- en periode der vi var svært bekymret for kompetansetap og bransjeflukt.

Ansettelsene representerer en viktig investering i både kvalitet og økt verdiskapning. Gjennom å tilby trygghet og stabilitet for kunstnerne, fungerer SKUDA som en sikring for å ivareta og videreutvikle kunstnerskapet. Vi legger til rette for at våre ansatte kunstnere kan opprettholde kontinuiteten i sin yrkeskarriere. For dansere og skuespillere uten faste ansettelser, er det å ha SKUDA i periodene mellom jobber, en anerkjennelse av deres kunstneriske virke og erfaring. Denne ansettelsesformen bør politikerne se er et spesielt godt virkemiddel, i utviklingen av kunstnerpolitikken.

Kunstnerne som blir ansatt i år er bosatt i to fylker; Troms og Finnmark og Oslo. Imidlertid vet vi av erfaring at bostedsadresse ikke gjenspeiler hvor kunstnerne jobber. Når søknader vurderes, er høy kunstnerisk aktivitet det viktigste kriteriet.

Årets nye ansatte representerer stor sjangermessig variasjon i det de arbeider innenfor; fra samtidsuttrykk i dans og teater, performance, og musikaler til de mer klassiske oppsetningene, sier Øvrebø Johannessen.


Følgende seks kunstnerne er nyansatt pr. 15 februar 2023:

Dansere: Trine Lise Moe, Stian Bergdølmo og Sara Bergström Hem.
Skuespillere: Alexander Langset, Hans Magnus Hildershavn Rye og Trond Peter Stamsø Munch.

Les mer her.