Path Created with Sketch.

Senter for Dansekunsts Ærespris 2003 tildeles Solveig Leinan Hermo

Prisutdelingen finner sted under Festspillene i Nord-Norge, den 24. juni kl. 17.00 i Harstad Kulturhus´ foaje. Prisutdeler er leder for Nordnorsk Kulturråd, Jens Harald Eilertsen. Senter for Dansekunst er et nasjonalt informasjonskontor og kompetansesenter for dans. Æresprisen er opprettet for å hedre fortjente dansekunstnere og deles ut på vegne av hele det norske dansemiljøet.

Pressemelding 24.06.03

Juryens begrunnelse:

Senter for Danskunst Ærespris 2003 tildeles en dansekunstner som har gjort en bemerkelsesverdig innsats for utviklingen av norsk dans – først og fremst i Nord-Norge – hvor hun gjennom egen skole og Stellaris DansTeater har bidratt til å utvikle det sceniske miljøet og fremme dansens betingelser og posisjon i Norge.

I internasjonal sammenheng er det unikt at vi i Norge har et profesjonelt dansekompani nord for polarsirkelen. Solveig Leinan Hermo har som leder, koreograf og pedagog drevet dette frem med dansefaglig integritet, dybde i kulturell arv og et ubestridelig pågangsmot.

Solveig Leinan Hermo kommer fra Hammerfest. Hun ble utdannet ballettpedagog ved Operaens Ballettskole i 1974. Hun var etter dette blant annet engasjert som danser i Operaballetten, i Høvik Ballett og fra 1978 – 1994 medvirket hun i flere av i Dansdesigns prosjekter.

Solveig Leinan Hermo flyttet tilbake til hjembyen Hammerfest i 1980 og har siden drevet ballettskole og eget kompani, Stellaris DansTeater, derfra. Hun har samarbeidet med nord-norske kulturinstitusjoner og kunstnere og presentert egne ballettverk som speiler nordnorsk kultur, lynne og natur i et dynamisk og moderne dansespråk.

Den kanskje aller viktigste bakgrunn for at årets pris tildeles dansekunstneren Solveig Leinan Hermo, er hennes evne og vilje til å skape kommunikasjon, nye nettverk og nye samarbeidsformer som alltid er fundert i dans som kunstform.

Som prosjektkompani har Stellaris mellom annet etablert Ung Koreografprosjektet hvor Solveig Leinan Hermo har vært en respektert leder og veileder for mange koreografer i overgangen mellom utdanning og det profesjonelle virke. Mange etablerte dansere har også i årenes løp hatt stor glede av kortere eller lengre prosjekttilknytning til Stellaris DansTeater.

Som aktiv dansekunstner med base i Nord-Norge er Solveig Leinan Hermos virke spredt over store geografiske avstander. Hun har med sitt medrivende engasjement og sin vidtrekkende erfaring gjennom 22 år skapt arenaer for dans på scene, i skoler og i internasjonale samarbeidsprosjekt med særskilt fokus på Barentsregionen.

Kortfilmen «Skårungen» koreografert av Solveig Leinan Hermo (produsert av Originalfilm) fikk i 2002 Tromsø filmfestivals pris for beste kortfilm. Den mottok publikumsprisen ved Festspillene i Harstad, og forruten å bli nominert til Amanda som beste kortfilm, ble den belønnet med en pris ved den internasjonale filmfestivalen «Mitil» i Sveits.

Dybdeintervju med Solveig Leinan Hermo

Intervjuet er hentet fra Dansearkivet, som er Norges største samling av dansehistorisk materiale fra scenedansen.

                               

Danseinformasjonens ærespris

Danseinformasjonens (den gang Senter for Dansekunst) ærespris ble for første gang utdelt i 1995. og deles ut årlig. Formålet med prisen er å rette oppmerksomhet mot kunstarten og hedre fortjente dansekunstnere som har gjort en bemerkelsesverdig innsats for dansekunsten i Norge.

I 1996 ble skulpturen «Narren» av Nina Sundbye tatt i bruk som pris til æresprisvinnere.

Fra 2022 deler Danseinformasjonen ut statuetten Pi av Dag Skedsmo og et stipend på 25 000 kr.