Path Created with Sketch.

Senter for Dansekunsts ærespris for 1996 tildeles Eva Krøvel

I 1996 ble æresprisen utdelt til Eva Krøvel. Eva Krøvel var danser, pedagog, sekretær i NBF (Norsk Ballettforbund, nå Norske Dansekunstnere) samt kritiker gjennom 40 år. Prisen ble utdelt under Statens Balletthøgskoles julevisning den 11. desember samme år. Prisen var skulpturen "Narren" av Nina Sundbye, som ble utdelt for første gang i 1996.

Pressemelding

Senter for Dansekunsts ærespris for 1996 tildeles Eva Krøvel. Prisen vil bli utdelt i forbindelse med Statens Balletthøgskoles julevisning, som finner sted onsdag den 11. desember kl. 19.30 på Tjuvholmen, bygning B.

Innstillingsutvalget består av Inger Liser Eid, Barthold Halle, Ragni Kolle og Aase With. Prisen for 1996 er en statuett av Nina Sundbye.

Utvalget begrunner tildelingen med Krøvels store innsats for dansen gjennom sin skribentgjerning, bl.a. som kritiker; først i Morgenposten i fire år og deretter i Aftenposten i nesten 35 år. Krøvel dekket både store og mindre sammenhenger og var alltid samvittighetsfull og konstruktiv. Hun skrev om alle sjangre, fra produksjonene i Den norske Opera til de nye, ukjente og tok koreografien på egne premisser – åpent og rettferdig.
Krøvels status i avisen medførte at stoffet ble brukt, dette sett i forhold til “dagens ulvetider” (sitat fra begrunnelsen).
Krøvel var sekretær i Norsk Ballettforbund gjennom 25 år og var alltid hjelpsom og inkluderende og støttet unge dansere på vei inn i yrket.

Kort om Eva Krøvel

Eva Krøvel er blitt kallt en søyle i norsk ballettmiljø. Hun ble født i 1910, var elev av Inga Jacoby og danset i flere av Jacobys koreografier for norske teatre. Krøvel var pedagog ved Statens Gymnastikkskole i 17 år, sekretær for Norsk Ballettforbund gjennom 25 år og ballettkritiker i nesten 40 år. Skrivende menneske var hun i mange år etter, med artikler til Aftenposten og bidrag til leksika. Krøvel var også formann i Kritikerlaget for teater, musikk og ballett.

I løpet av sitt langvarige virke som kritiker, var hun respektert i alle lehire. Om sine krav til ballett sa hun:

“Teknisk perfeksjonisme er ikke nok. Det er som med musikk. Hva hjelper det at den blir virtuost fremført, hvis den ikke beveger? Eller om dansen er glitrende hvis den ikke griper tak i oss?”

De moderne koreografer hun satte høyest var John Neumeier, John Cranco og Jirij Kylian, p.g.a. deres originale idéer for bevegelse og evner til å skape dans med dramatisk innhold. (Opplysninger bl.a. fra Aftenposten 020285 og 020290.)

Kriterier for utdeling av Senter for Dansekunsts Ærespris:

Æresprisen deles ut til en som har gjort en bemerkelsesverdig innsats:
• for utviklingen av norsk dans
• for dans som kunstart
• og/eller for å fremme dansens betingelser og posisjon i Norge.
Prisen kan unntaksvis tildeles en gruppe eller en institusjon.

Danseinformasjonens ærespris

Danseinformasjonens (den gang Senter for Dansekunst) ærespris ble for første gang utdelt i 1995. og deles ut årlig. Formålet med prisen er å rette oppmerksomhet mot kunstarten og hedre fortjente dansekunstnere som har gjort en bemerkelsesverdig innsats for dansekunsten i Norge.

I 1996 ble skulpturen «Narren» av Nina Sundbye tatt i bruk som pris til æresprisvinnere.

Fra 2022 deler Danseinformasjonen ut statuetten Pi av Dag Skedsmo og et stipend på 25 000 kr.