Path Created with Sketch.

Senter for Dansekunsts Ærespris for 1997 tildeles Jorunn Kirkenær

Jorunn Kirkenær var danser, koreograf, pedagog og gründer. Æresprisen ble utdelt på Black Box teater etter forestillingen "Til Elise" koreografert av Lise Nordal den 7. mars 1998.

PRESSEMELDING

Oslo, den 2. mars 1998

Senter for Dansekunsts Ærespris for 1997 tildeles Jorunn Kirkenær.
Overrekkelsen finner sted på Black Box Teater lørdag den 7. mars ca. kl. 21.00
(etter applausen på kveldens premiere).

Prisen, som består av en bronsestatuett, “Narren”, av Nina Sundbye vil bli overrakt direkte etter premieren på forestillingen “Til Elise”, som er koreografert av Lise Nordal.

Innstillingskomitéen fremhever Jorunn Kirkenærs innsats på en rekke områder, både som danser, koreograf og pedagog.
Kirkenær ble utdannet hos bl.a. Love Krohn, Inga Jacobi, Gerd Kjølaas og Rita Tori og arbeidet som danser i Ny Norsk Ballett og ved de fleste teatre i Oslo. I tillegg turnerte hun som solist i Europa og USA. Kirkenær startet Ballettinstituttet, senere Den Norske Balletthøgskole i 1966, som var den første heldagsutdanningen av dansere, koreografer og pedagoger i Norge. Hun var også med på å forme den første ballettlinjen i den videregående skole, “Kirkenærlinjen” ved Fagerborg skole.

Jorunn Kirkenær medvirket i NRK fra statskanalens barndom, som solist og koreograf i direktesendte programmer med bl.a. Lauritz Johnson, Erik Diesen og Alf Prøysen og i en rekke eventyrballetter. I disse tok hun med seg barn fra Even Kirkenærs ballettskole, som ble igangsatt av hennes mann i 1956, og dette ble utgangspunktet for “Barneballetten”. Frem til dags dato drives skolen og Barneballetten av Jorunn Kirkenær selv.

Fra Kirkenærs elever fremheves særlig hennes evne til å se hver enkelt elevs personlighet og fortrinn. En rekke markante koreografer og dansere har sin utdanning fra hennes skole.
Det er bredden i hennes arbeid, i tillegg til stor igangsettende evne og langvarig innsats, som gjør Kirkenær fortjent til heder. Jorunn Kirkenær mottok Kongens Fortjenestemedalje i gull i 1996 og har også mottatt Narvesens Kulturpris og Oslo kommunes Kulturpris.

Ytterligere informasjon ved henvendelse til Randi Urdal i Senter for Dansekunst.

Kriterier for Senter for Dansekunsts Ærespris

Senter for Dansekunsts ærespris deles ut til en person som har gjort en bemerkelsesverdig innsats:

  • for utviklingen av norsk dans
  • for dans som kunstart
  • og/eller for å fremme dansens betingelser og posisjon i Norge.

Prisen kan unntaksvis tildeles en gruppe eller en institusjon.
Prisen ble utdelt første gang i 1995, og deretter årlig.

Æresprisens innstillingskomité har bestått av sceneinstruktør Barthold Halle, rektor ved Statens Balletthøgskole Inger Lise Eid, koreografen, danseren og forfatteren Ragni Kolle og danseren og pedagogen Åse With.

Spesielt for norsk dansemiljø

Dans som kunstart har en forholdsvis kort men intens historie i Norge. Som selvstendig kunstart befestet dans seg for første gang i begynnelsen av århundredet, særlig ved Nationaltheatret. Først rett etter 2. verdenskrig, fikk Norge sitt første frittstående dansekompani, “Ny Norsk Ballett”. Kompaniet la grunnen for Den Norske Ballett, som ble en del av Norsk Operaselskap og i 1958 ble til Operaballetten i Den Norske Opera.
Typisk for historien frem til dette var stort individuelt engasjement hos ildsjeler. Den norske dansehistorien etter 1958 og frem til vår tid har fulgt i samme spor men vokst i bredden. I tillegg til Nasjonalballetten har vi bare ett statlig finansiert kompani for dans, Nye Charte Blanche i Bergen. Den overveiende del av norsk dansemiljø arbeider i frittstående grupper eller prosjekter igangsatt av koreografer og er fremdeles basert på sterkt individuelt engasjement.

Spesielt for Senter for Dansekunsts Ærespris og årets prisvinner

Norsk dansekunst har alt for få få priser og utmerkelser. Da Senter for Dansekunst etablerte sin ærespris i 1995 var det en lang rekke dansekunstnere som stod (og fremdeles står) for tur til å motta heder for bemerkelsesverdig innsats innen kunstarten. Tidligere prisvinnere er Gerd Kjølås, som bl.a. var en av initiativtagerne til Ny Norsk Ballett, og skribenten Eva Krøvel, som i en årrekke formidlet kunstarten ut til publikum, bl.a. som kritiker i Aftenposten.
Ved denne tredje utdelingen er det spesielt tydelig at prisen utdeles kunstnere som gjennom et helt livslŸøp har tilført kunstarten vesentlige impulser. Jorunn Kirkenær har vært retningsgivende for utviklingen innen norsk dans gjennom mer enn 50 år. Hun fikk dans ut til folket gjennom NRK, og hun har hatt avgjørende betydning for generasjoner av dansekunstnere – og i tillegg; for et stort og ukjent antall barn og unge, som i viktige oppvekstår har slitt sine ballettsko ved Even og Jorunn Kirkenærs Ballettskole.

Dansekunstnere utdannet hos Jorunn Kirkenær, som akkurat nå markerer seg:

“Seks Øyne” med Nasjonalballetten (premiere 28. februar): To av tre koreografer, Kjersti Alveberg og Sølvi Edvardsen, samt solisten Line Alsaker.
“Til Elise” på Black Box Teater (premiere 7. mars og sted for prisoverrekkelsen): Koreograf Lise Nordal.
Forøvrig er teatersjefen på Black Box, Inger Buresund, også utdannet hos prisvinneren i likhet med en rekke av danserne i Nasjonalballetten og i det frie miljøet. Pedagoger med utdannelse fra Jorunn Kirkenær driver ballettskoler over hele landet.

Danseinformasjonens ærespris

Danseinformasjonens (den gang Senter for Dansekunst) ærespris ble for første gang utdelt i 1995. og deles ut årlig. Formålet med prisen er å rette oppmerksomhet mot kunstarten og hedre fortjente dansekunstnere som har gjort en bemerkelsesverdig innsats for dansekunsten i Norge.

I 1996 ble skulpturen «Narren» av Nina Sundbye tatt i bruk som pris til æresprisvinnere.

Fra 2022 deler Danseinformasjonen ut statuetten Pi av Dag Skedsmo og et stipend på 25 000 kr.