Path Created with Sketch.

Senter for Dansekunsts Ærespris for 1998 tildeles Kjersti Alveberg

Alveberg ble utdannet ved Ballettinstituttet i Oslo, i tillegg til videre studier i New York, Amsterdam, London og Paris. Hun jobbet utøvende som danser i flere år, blant annet på Det Norske Teatret. Alveberg debuterte som koreograf ved Den Norske Opera i 1975 med verket I morgen, der hun senere koreograferte Dekadans (1979), Nå (1984), Volven (1989) og Babels Barn (1998). Volven, med musikk av Synne Skouen, regnes som et signaturverk og som et av få verk som virkelig står frem i den norske dansekanon.

PRESSEMELDING

Oslo, 2. oktober 1998

SENTER FOR DANSEKUNSTS ÆRESPRIS TIL KJERSTI ALVEBERG

Senter for Dansekunst er et nasjonalt informasjonskontor for dans som ble opprettet i 1994. Senteret har opprettet en Ærespris, som gis på vegne av hele dansemiljøet til en kunstner som har gjort en bemerkelsesverdig innsats for dans.

Årets prisvinner, Kjersti Alveberg, mottar prisen i programmet «Hovedscenen» på NRK 2 lørdag den 3. oktober. Prisen, som er en bronsestatuett av Nina Sundbye, overrekkes av Egil Monn-Iversen.

Senter for Dansekunst har nedsatt en komité til å vurdere og instille kandidater.
I denne sitter: Barthold Halle, Svenn Berglund, Knut Breder, Inger Lise Eid, Ragni Kolle og Aase With.

Utdrag fra komitéens begrunnelse:

“Kjersti Alveberg er en sterk, spennende, viktig og høyst aktiv kunstner. Som danser har hun bl.a. fulgt hele den spennende musicaltradisjonen fra “Zorba” til “Cats”. Men det er særlig koreografen vi vil hylle; fra de første forsøkene på Studio Oscar og med “I morgen” på Den Norske Opera over storverket “Volven” til “Babels Barn”, har Kjersti avslørt en egenart, en stemme som skiller seg ut, en personlighet.»

Hun har gjort et banebrytende arbeid for dans i TV. Det er vel ellers bare Birgit Cullberg som i den grad har tatt bildets mulighet som en integrert del av koreografien i bruk. Vi husker EBU-balletten med Arne Fagerholt i konkurransen for unge dansere, “Aske, Skodde” og andre prisvinnende verk som sitter sterkt igjen på netthinnen. I tillegg har hun laget koreografi for det dramatiske teatret, som til “Peer Gynt” i Helsingborg.
Kjersti er en kravstor kunstner, først og fremst til seg selv, men også til sine medarbeidere. Det er kanskje derfor hennes arbeid er så personlig og tydelig hennes eget. Hun har den staheten som er nødvendig for å gjøre det helt store.”

Formelle kriterier for prisen:

Senter for Dansekunsts ærespris deles ut til en person som har gjort en bemerkelsesverdig innsats:
– for utviklingen av norsk dans
– for dans som kunstart
– og/eller for å fremme dansens betingelser og posisjon i Norge.

Prisen kan unntaksvis tildeles en gruppe eller en institusjon.
Prisen ble utdelt første gang i 1995, og deretter årlig.

Æresprisen er tidligere gitt til Gerd Kjølaas, Eva Krøvel og Jorunn Kirkenær.

Dybdeintervju med Kjersti Alveberg

Intervjuet er hentet fra Dansearkivet, som er Norges største samling av dansehistorisk materiale fra scenedansen.

Danseinformasjonens ærespris

Danseinformasjonens (den gang Senter for Dansekunst) ærespris ble for første gang utdelt i 1995. og deles ut årlig. Formålet med prisen er å rette oppmerksomhet mot kunstarten og hedre fortjente dansekunstnere som har gjort en bemerkelsesverdig innsats for dansekunsten i Norge.

I 1996 ble skulpturen «Narren» av Nina Sundbye tatt i bruk som pris til æresprisvinnere.

Fra 2022 deler Danseinformasjonen ut statuetten Pi av Dag Skedsmo og et stipend på 25 000 kr.