Path Created with Sketch.

Senter for Dansekunsts Ærespris for 2000 tildeles Joan Harris

Joan Harris virket som ballettsjef i Den Norske Opera fra 1961 til 65. I 1965 ble Den Norske Operas Ballettskole etablert. Joan Harris bygget opp og ledet skolen frem til 1987.

PRESSEMELDING

FESTFORESTILLING I DEN NORSKE OPERA 27. APRIL
KULTURMINISTER ELLEN HORN DELER UT SENTER FOR DANSEKUNSTS ÆRESPRIS

Nasjonalballetten dedikerer forestillingen ”Creationes” den 27. april til Dansens Dag. I flukt med forestillingen overrekker Kulturminister Ellen Horn Senter for Dansekunsts Ærespris for året 2000.

Æresprisen gis på vegne av hele det norske dansemiljøet og tildeles en kunstner som har hatt markant betydning for kunstarten i Norge.
Prisen er en bronsestatuett laget av billedhuggeren Nina Sundbye, og tidligere prisvinnere er Gerd Kjølaas, Eva Krøvel, Jorunn Kirkenær, Kjersti Alveberg og Ivo Cramér.

”Creations” består av tre nye verk skapt av Kjersti Alveberg, Kim Brandstrup og Laszlo Berdo og har urpremiere den 24. mars.

Senter for Dansekunst er et nasjonalt informasjonskontor og kompetansesenter for dans. Æresprisen er opprettet for å rette oppmerksomhet mot kunstarten og hedre fortjente dansekunstnere.

Æresprisen 2000 utdeles med følgende begrunnelse:

”Joan Harris virket som ballettsjef i Den Norske Opera fra 1961 til 65, det vil si i Operaballettens tidligste år. Hun hadde helt fra starten av øye for de norske dansernes særpreg og skapte et spennende repertoar som utnyttet deres stil og personlighet. Hun hentet blandt andre inn samtidskoreografene Anthony Tudor og Birgit Cullberg og benyttet ny norsk musikk av Arne Nordheim og Pauline Hall.
I 1965 ble Den Norske Operas Ballettskole etablert med det formål å utdanne klassiske dansere til Operaballetten. Joan Harris bygget opp og ledet skolen frem til 1987. Gjennom sin uovertrufne energi og brede kunnskaper, samlet gjennom en omfattende internasjonal karriere, var hun i denne perioden ”jordmor” for en rekke dansere og pedagoger som senere har markert seg innen norsk dans, både i og utenfor Den Norske Opera. Joan Harris var således gjennom en årrekke en sentral drivkraft i oppbyggingen av det norske danserkunstmiljø.”

VITA:

Harris, Joan Mary, født i London 26/3 1920.
Utdannelse: Vera Volkova, Stanislav Idzikowski, Audrey de Vos, Dame Ninette de Valois.

Var tilknyttet Saddlers Wells Theatre i London fra 1935 – 47 med unntak av krigsårene 1940 – 45 da hun var solodanserinne ved International Ballet Company, som turnerte i England.
Fra 1947 – 54 hadde hun oppgaver i tilknytning til filmproduksjon, bla.a. som assisterende ballettmester og solodanserinne i filmen ”The Red Shoes”, som koreografassistent for ballett- og eventyrfilmen ”The Tales of Hoffmann” og som ballettassistent for Gene Kelly i ”Invitation to the Dance”.
Årene 1954 – 61 var Joan Harris ballettmester og ballettdirektør for Bayerische Staatsoper i München.
Fra 1961 – 65 var hun ballettsjef i Den Norske Operas ballett.
Fra 1965 – 87 ledet hun Den Norske Operas Ballettskole.
Fra etableringen av Statens Balletthøgskole i 1979 var Harris først timelærrer, deretter lektor i klassisk ballett til 1988, da hun vendte tilbake til England.

Æresmedlem av The Royal Academy of Dancing, London.
Joan Harris er Ridder av 1. klasse av Den Kongelige Norske Fortjenesteorden (1988).

GENERELT

Æresprisen

For å rette oppmerksomhet mot kunstarten og hedre fortjente dansekunstnere har Senter for Dansekunst opprettet en ærespris. Prisen har følgende kriterier:

Senter for Dansekunsts ærespris deles ut til en person som har gjort en bemerkelsesverdig innsats:
– for utviklingen av norsk dans
– for dans som kunstart
– og/eller for å fremme dansens betingelser og posisjon i Norge.

Prisen kan unntaksvis tildeles en gruppe eller en institusjon.
Prisen ble utdelt første gang i 1995, og deretter årlig.

Ærespriskomiteen
Senter for Dansekunst har nedsatt en komité til å vurdere og instille kandidater.
I denne sitter (fra 2000):
Svenn Berglund, Knut Breder, Halldis Olafsdottir og Tone Westad.

Tidligere prisvinnere
Æresprisen er tidligere tildelt Gerd Kjølaas, Eva Krøvel, Jorunn Kirkenær, Kjersti Alveberg og Ivo Cramér.

Prisen
Prisen er en bronsestatuett, “Narren”, av Nina Sundbye.

Dybdeintervju med Joan Harris

Intervjuet er hentet fra Dansearkivet – Norges største samling av dansehistorisk materiale fra den sceniske dansen.

Danseinformasjonens ærespris

Danseinformasjonens (den gang Senter for Dansekunst) ærespris ble for første gang utdelt i 1995. og deles ut årlig. Formålet med prisen er å rette oppmerksomhet mot kunstarten og hedre fortjente dansekunstnere som har gjort en bemerkelsesverdig innsats for dansekunsten i Norge.

I 1996 ble skulpturen «Narren» av Nina Sundbye tatt i bruk som pris til æresprisvinnere.

Fra 2022 deler Danseinformasjonen ut statuetten Pi av Dag Skedsmo og et stipend på 25 000 kr.