Path Created with Sketch.

Torild Frostad fyller 80 år!

Torild Frostad.
Torild Frostad.
I dag, mandag 13. mars, fyller Torild Frostad 80 år.

Vi gratulerer!

Hennes bidrag til utviklingen av jazzdans i Norge er svært betydningsfult, og som dedikert pedagog gjennom hele sitt voksne liv har hun inspirert og preget flere generasjoner av dansere.

Torild Frostad er født på Otta i Gudbrandsdalen, og startet å danse klassisk ballett som 7-åring ved Turid Arntsens ballettskole da familien flyttet til Trondheim. Deretter studerte hun moderne dans ved Hedvig Nottebohms Konstnærliga Danseinstitut i Gøteborg og jazzdans hos Egon Weng og ved Ballettakademien i Stockholm. Videre studier tok hun i Tyskland, Spania, Frankrike og USA.

Torild Frostad ble en drivkraft i utviklingen av jazzdans i Norge, først og fremst gjennom sitt pedagogiske virke ved Torild Frostad Dansestudio som hun drev i 41 år og gjennom dansegruppene Frostadballetten og The Moderen Jazz Dance Group på 70-tallet. Hun var også lektor i jazzdans gjennom seks av Statens Balletthøgskoles første år og medforfatter i flere bøker om dans til skoleverket.

Torild Frostad
Torild Frostad i «If it’s Magic» (1977). Koreografi Charles Moore. Bildet er gitt av Frostad til Danseinformasjonens Dansearkiv.

I sin karriere arbeidet hun også som utøver og koreograf ved en rekke teatre, underholdningsshow og i film og TV.

Torild Frostad har mottatt flere stipender, bl.a. Oslo Bys Kulturstipend, og 21. januar 2012 mottok hun Kongens Fortjenestemedalje i sølv for fortjenstfull innsats gjennom personlig og samfunnsnyttig virksomhet innen dansekunst, og som leder av Torild Frostad Dansestudio i mer enn 40 år.

Dybdeintervju med Torild Frostad er hentet fra Dansearkivet og kan sees her: