Path Created with Sketch.

Underskriftskampanje for å redde nytt dansekull ved Bodø videregående skole

Danselinja ved Bodø videregående skole risikerer å måtte starte nytt skoleår uten VG1.

Nordland fylkeskommune har vedtatt å ikke starte opp VG1 dans på Bodø videregående skole høsten 2022 grunnet lavt søkertall. Danselinja ved Bodø VGS har selv startet en underskriftskampanje for å forsøke å snu vedtaket og likevel starte opp med VG1 til høsten. 

Også CREO og Norsk fagråd for musikk, dans og drama har meldt sitt innspill i debatten og viser til en bekymring rundt nedprioriteringen av de estetiske fagene i videregående skole. I sin kommentar belyser de flere mulige årsaker til lavere søkertall i år der blant annet pandemien er en vesentlig årsak til dette. Gjennom en tydelig nedprioritering av kunst og kultur kan det ha gitt ringvirkninger som tyder på at det å jobbe med kunst og kultur ikke framstår som videre attraktivt for ungdom i dag. 

Både danselinja selv, med flere, deriblant CREO og Norsk fagråd for musikk, dans og drama belyser de videre utfordringene nedleggelse av VG1 vil kunne ha. Spesielt blir det rettet fokus mot at Bodø er Europisk kulturhovedstad i 2024 – året hvor dette kullet da ville vært avgangskull. Med uttalt og sterk satsing på ungdom i forbindelse med prosessen mot europeisk kulturhovedstad, oppleves det utfordrende at fylkeskommunen nå velger å legge ned et helt kull. 

Danselinja i Bodø ønsker å kunne bygge opp et stabilt og trygt tilbud, noe som krever kontinuitet og de er redde for at dersom et kull forsvinner vil det skape en dominoeffekt og potensielt bety slutten for Nordlands siste danselinje. De har lagt frem et tilbud som de selv sier er «et svært prisgunstig forslag» for fylkeskommunen og ønsker med underskriftskampanjen å sørge for at saken blir vurdert på nytt. 

Du finner underskriftskampanjen her.

CREO og Norsk fagråd for musikk, dans og drama sin kommentar kan du lese her.

Og flere debattinnlegg, kommentarer og artikler om saken kan du finne på danselinja sin egen Facebook-gruppe her.