Path Created with Sketch.

VÅPENHVILE NÅ!

Våpenhvile
VÅPENHVILE NÅ!

Vi ber verdens ledere stoppe den humanitære katastrofen i Gaza

Alle angrepene på sivile palestinere og israelere må opphøre

FNs resolusjoner og internasjonal humanitær rett må følges

Humanitære organisasjoner må få tilgang til de berørte områdene

DansiT Koreografisk senter 
Danseinformasjonen 
Bærum Kulturhus – Dans Sør-Øst Norge 
RAS – Regional Arena for Samtidsdans 
Davvi – Senter for scenekunst