Path Created with Sketch.
Trykksak

Dansekunstnernes økonomi og arbeidsvilkår under koronapandemien i 2020 (2022)

Danseinformasjonen og Norske Dansekunstnere innhentet våren 2021 informasjon fra dansekunstnere i Norge for å få innsikt i pandemiens økonomiske konsekvenser og arbeidsvilkår spesifikt for denne kunstnergruppen. Rapporten ble lansert i begynnelsen av februrar 2022.

Undersøkelsens funn tyder på at dansekunstnere i Norge har hatt svært tøffe arbeidsvilkår under Covid-19-pandemien. 80 % av dansekunstnere svarer i denne undersøkelsen at de som en følge av pandemien har opplevd avlysninger av forestillinger og oppdrag. Dette resulterte i et gjennomsnittlig inntektstap tilsvarende 26 % i 2020, fra et utgangspunkt der de i gjennomsnitt har en inntekt som tilsvarer halvparten av landsgjennomsnittet. 1 av 4 melder at de ikke har fått kompensasjoner for dette inntektsbortfallet.

Rapporten synliggjør at koronakrisen har truffet dansekunstnere hardt, både økonomisk, men også psykisk. Dansekunstnere hadde lave inntekter før pandemien, og har lidd ytterligere tap som følge av pandemien. De har i varierende grad blitt kompensert for tap. Den usikre lappeteppeøkonomien og prosjektorganiseringen som råder i dansefeltet oppleves enda mer usikker og ustabil i en slik krise. Rapporten viser at 40% av dansekunstnerne har sluttet eller vurderer å slutte som følge av pandemien. Det er alvorlig.

Undersøkelsen viser at dansekunstnere i Norge i dag har en gjennomsnittslønn som er vesentlig lavere enn de fleste andre yrkes- og kunstnergrupper. Dansekunstneres gjennomsnittlige totale årsinntekt i 2020 anslås til å utgjøre 307 200 kr. Dette betyr at kunstnernes inntekter ligger knappe 10 000 kr over fattigdomsgrensen i Norge. Under pandemien har den økonomiske situasjonen for dansekunstnere blitt ytterligere forverret, og flere har blitt tvunget ut i andre yrker for å overleve.

Last ned rapporten her