Path Created with Sketch.

«Danseterapi» – kunstnerne møter makta (2012 / 2013)

Danseinformasjonen inviterte til en samtaleserie hvor dansekunstnere kunne stille spørsmål til ulike institusjoner.

I «Danseterapi » – kunstnerne møter makta møtte en representant fra dansefeltet en kollega fra en av institusjonene, sammen med en ordstyrer. Representantene forberedte innlegg basert på spørsmål som var sendt inn fra dere som arbeider i kunstfeltet. Etter hvert innlegg fikk representantene anledning til å kommentere hverandres svar og det var også åpnet for spørsmål fra salen.

Istedenfor å opprettholde antatte motsetninger mellom kunsten på den ene siden og institusjonen på den andre siden skulle «Danseterapi» være et forum hvor dansekunstnere og institusjoner skulle få aktuelle problemstillinger fram i lyset, lufte tanker og ideer, og utfordre forståelsen av hverandre, på like fot. ”Danseterapi» – kunstnerne møter makta var et uformelt møtepunkt som man håpte kunne gi nye innganger til å snakke om kunstproduksjon, og kanskje også anspore til noen nye tanker om hva det vil si å ha makt i kunstfeltet og hvem som har den.

Disse institusjoner sa seg villig til å gå i samtaleterapi:
Kulturrådet (scenekunst- og dansekunstutvalget)
Dansens Hus
Norske Dansekunstnere
Balletthøgskolen ved Kunsthøgskolen i Oslo
Danse– og teatersentrum
Scenekunstbruket
Danseinformasjonen

«Danseterapi» – kunstnerne møter makta ble avsluttet i 2013.
Takk til Henriette Pedersen og Brynjar Bandlien for innspill.