Path Created with Sketch.

ke∂ja 1 & 2 (2008 – 2010 & 2012 – 2014)

ke∂ja var et to ganger treårig nordisk-baltisk danseprosjekt, som ble støttet av bl.a. EUs kulturfond, Kulturkontakt Nord og Nordisk Kulturfond, hvor Danseinformasjonen var en av partnerne. Første prosjektperiode var 2008 – 2010 og andre var 2012 – 2014.

I ke∂ja 2008 – 2010 ble det arrangert seks forskjellige dansemøter (encounters) i de seks partnerlandene, hvor Danseinformasjonen holdt et seminar i Oslo i oktober 2009 med tema Dans og nye medier.

Møter i ke∂ja 2008 – 2010:

 • Vilnius, våren 2008: ‘Touring and Mobility’
 • København, høsten 2008: Education and the Skills of the Choreographer
 • Kuopio, juni 2009: Audience Development – Children and Youngsters
 • Oslo, oktober 2009: Dance and New Media
 • Umeå, våren 2010: The Artistic Process
 • Reykjavik, høsten 2010: Interaction – Dance and Other Artforms

I ke∂ja 2012 – 2015 var prosjektet utvidet til åtte partnere fra åtte land. Det ble arrangert tre dansemøter og flere underprosjekter, blant annet Writing Movement som Danseinformasjonen ledet og var initiativtaker til.

Aktiviteter i ke∂ja 2012 – 2015:

 • Tre dansemøter: keðjaTallinn Sept. 2012. keðja Klaipeda, juni 2013. keðja Mariehamn, august 2014.
 • Wilderness Dance. Residenser for dansekunstnere som ble tilbudt ti steder i de nordidke og baltiske landene.
 • Mentoring Scheme for produsenter, ledere og programmerere.
 • Writing Movement. Prosjekt om tekster og diskurs om dans, publisering av tekster og nettverksbygging for skribenter.
 • To Think Tanks “Sustainable strategies for the Nordic-Baltic dance field” og ”Touring network for the Nordic-Baltic region”.


ke∂ja rettet seg mot dansekunstnere, lærere, produsenter og akademikere fra de nordiske og baltiske landene. Formålet er å stimulere til økt utveksling av mennesker og kunst innenfor regionen, samt å bidra til diskusjon og kompetanseheving omkring viktige tema i dansefeltet.