Path Created with Sketch.
Trykksak

BLEKKA mot kulturpolitisk DØDSDANS (2020)

Aksjonsgruppa for fri dansekunst (Aksjonsgruppa), Norske Dansekunstnere og Danseinformasjonen har samlet appellene fra «Demonstrasjonen mot kulturpolitisk dødsdans» 12. november 2019 på Eidsvolls plass i en blekke. Den er trykket 250 eksemplarer som skal deles ut til politikere, Kulturrådet og andre interesserte. Her kan du laste den ned som en PDF.

Høsten 2019 var preget av frustrasjon over det mange mente var Kulturrådets ansvarsfraskrivelse for de etablerte kompaniene og mangel på langsiktige strukturer for feltet. En rekke personer ytret sine meninger i kronikker på blant annet scenekunst.no og Danseinformasjonen arrangerte som følge av dette «Frokostmøte: Dansekunsten i det frie feltet – hvor vil vi?» på Dansens Hus.

I etterkant av frokostmøtet ble Aksjonsgruppa for fri dansekunst dannet for å gi en stemme til de frie dansekunstnerne da debatten var institusjonstung og -styrt. I oktober publiserte gruppa et opprop som fikk 635 signaturer og i november tok de initiativ til en demonstrasjon mot kulturpolitisk dødsdans. Navnet refererer til denne artikkelen av Sigrid Svendal (daglig leder ved Danseinformasjonen) som opprinnelig stod på trykk i Klassekampen (19. september 2019). Ulf Nilseng, Kristine Karåla Øren, Ingeleiv Berstad, Sigrid Svendal og Mina Weider holdt appeller under demonstrasjonen og dansekunstnere og støttespillere møtte opp med plakater, bråk og krav om bærekraftige karrierer innen dansekunst.
 
I etterkant av demonstrasjonen ønsket Aksjonsgruppa, sammen med Norske Dansekunstnere og Danseinformasjonen, å samle de viktige appellene fra demonstrasjonen noe som resulterte i denne blekka.

Blekka mot kulturpolitisk dødsdans