Path Created with Sketch.
Bok

Bevegelser – Norsk dansekunst i 20 år (2016)

Boken Bevegelser – Norsk dansekunst i 20 år er initiert av Danseinformasjonen og utgitt i samarbeid med Skald forlag i november 2016. Norsk dansekunst har gått gjennom en vesentlig utvikling de siste tiårene, både når det gjelder omfang, mangfold i uttrykk og infrastruktur. I denne antologien skildrer 17 ulike stemmer aspekter ved utviklingen de siste 20 årene. Gjennom bokas fire deler – estetikk, kulturpolitikk, profesjon og utdanning og dans i offentligheten – får leseren god innsikt i deler av den norske dansekunstens bredde og historiske utvikling. Redaktør er Sigrid Øvreås Svendal som har doktorgrad i dansehistorie og er faglig rådgiver hos Danseinformasjonen.

Bla i boka her: skald.no/utgjevingar/bevegelser

BOKEN KAN KJØPES PÅ DANSEINFORMASJONEN, I BILLETTLUKEN PÅ DANSENS HUS ELLER DER DU VANLIGVIS KJØPER BØKER

Med antologien Bevegelser – Norsk dansekunst i 20 år håper Danseinformasjonen å bidra til å øke bevisstheten om den historien vi er en del av. Vi har et sterkt ønske om at boka kan inspirere og gi økt kunnskap om den norske dansekunsten i både fortid, samtid og fremtid.

Antologiens 18 forfattere har levert artikler i forskjellig lengde og format, men hvor alle belyser dansekunstens utvikling de siste 20 år. Antologien tar for seg det frie feltet, og sjangermessig ligger hovedvekten på samtidsdansen. Både den danseinteresserte og den generelt kunstinteresserte vil finne relevante artikler i denne utgivelsen.

BOKAS BIDRAGSYTERE:
Chris Erichsen / musiker, filmskaper, frilans kritiker og skribent
Christina Lindgren / kostymedesigner og scenograf, professor i kostyme ved Kunsthøgskolen i Oslo
Dag Johan Haugerud / forfatter, filmregissør og bibliotekar
Hild Borchgrevink / musikkritiker i Dagsavisen og redaktør for Scenekunst.no
Ine Therese Berg / teaterviter, skribent og stipendiat ved Høgskolen i Oslo og Akershus
Janne-Camilla Lyster / danser, koreograf, forfatter og stipendiat ved Kunsthøgskolen i Oslo, avd. Balletthøgskolen
Kenneth Flak / danser, koreograf og komponist
Kim Hiorthøy / tegner og musiker med mastergrad i koreografi fra Danshögskolan i Stockholm, har bidratt med illustrasjoner til boka
Margrete Kvalbein / dansekunstner, skribent, veileder og teologistudent
Marie Nerland / kunstner, kurator, skribent og redaktør
Per Roar / koreograf, doktorgrad fra Kunstuniversitetet i Helsinki
Sidsel Pape / danseviter, dramaturg og skribent, mastergrad i dansevitenskap fra NTNU
Sigrid Røyseng / sosiolog, professor og faglig leder for bachelor studiet i kultur og ledelse ved Handelshøyskolen BI
Sigrid Øvreås Svendal / doktorgrad i dansehistorie fra Universitetet i Oslo, redaktør for boka og faglig rådgiver i Danseinformasjonen
Sindre Jacobsen / bilderedaktør for boka, informasjonsansvarlig i Danseinformasjonen
Siren Leirvåg / teaterviter og universitetslektor ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk, Universitetet i Oslo
Snelle Ingrid Hall / danser, koreograf, teaterviter og førsteamanuensis ved Kunsthøgskolen i Oslo, avd. Balletthøgskolen
Solveig Styve Holte / arbeider med dans og koreografi, mastergrad i koreografi fra Kunsthøgskolen i Oslo, avd. Balletthøgskolen
Tone Pernille Østern / dansekunstner og professor i kunstfagdidaktikk ved Program for lærer-utdanning, NTNU
Venke Marie Sortland / dansekunstner og skribent, utdannelse fra Skolen for Samtidsdans og UIO, pedagogikk

Bokomslag "Bevegelser – Norsk dansekunst i 20 år"
Bokomslag: Steffi Lund i USANNSYNLIG (2010).
Foto: Elisabeth Kjeldahl Nilsson