Path Created with Sketch.
Bok

Expeditions in Dance Writing: Writing Movement: 2012-2014 (2014)

Prosjektkatalogen: Expeditions in Dance Writing. Writing Movement 2012 – 2014, redigert av Ine Therese Berg og Inta Balode. Katalogen ble trykket i 4000 eksemplarer og distribueres til Estland, Latvia, Litauen, Danmark, Sverige, Finland, Norge og Island.

Boken er et resultat av det nordisk-baltiske samarbeidsprosjektet, keðja Writing Movement, som Danseinformasjonen ledet. Målet med prosjektet var å stimulere til økt tekstprodukson om dans i nordiske og baltiske landene samt bygge et nettverk for kunnskapsoverføring og samarbeid.

Katalogen inneholder inneholder beskrivelse av prosjektet, intervjuer med alle nettverkspartnere om dans og tekstproduksjon i de nordisk-baltiske landene, åtte bestilte tekster og åtte tekster fra Writing Movement Call for Articles.

Man kan hente et gratis eksemplar av boka på Danseinformasjonen.

BIDRAGSYTERE
 
Kamma Siegumfelt
Maike Maiste
Veera Lamberg
Sesselja G. Magnusdottir
Inta Balode
Ingrida Gerbutavičiūtė
Ine Therese Berg
Marika Hedmyr
Maija Uzula-petrovska
Dita Eglite
Lis Hellström Sveningson
Barbara Simonsen
Ott Karulin
Sidsel Pape
Max Ryynänen
Niklas Fransen
Corina Oprea
Maija Karhunen
Raminta Bumbulyte
Karolin Kent
Venke Marie Sortland
Iiris Viirpalu
Rebecca Chentinell