Path Created with Sketch.

Webinar: Audiovisuelt arkivmateriale om scenekunst

Hvordan skal man jobbe med audiovisuelt arkivmateriale? Nasjonalbiblioteket, Danse- og teatersentrum/Sceneweb og Danseinformasjonen inviterer til åpent webinar den 17. mars 2021. Her vil de gi et innblikk i deres ambisjoner og behov i tiden framover når det gjelder audiovisuelt arkivmateriale om scenekunst. I tillegg vil dansekunstner Solveig Styve Holte dele fra sitt pågående kunstneriske arbeid der hun leter etter foto og filmmateriale fra de tidlige årene til Høvik Ballett.

Utdrag fra programmet:
14.30-15.00: Solveig Styve Holte, dansekunstner og stipendiat ved avdeling Dans, KHiO

Oppkome – arkivet som ikkje finnes
I sitt innlegg vil Holte dele frå sitt pågåande kunstneriske arbeid der ho leitar etter foto og filmmateriale fra dei tidlige åra til Høvik Ballett (frigruppe 1969-1989). Holte vil fortelje om prosessen både med å få tilgang og finne materiale, til korleis ho nytter dette materiale vidare i eit kunstnerisk arbeid. Fråværet av dokumentasjon av tidlig dansekunst i Norge og den marginale posisjonen performance, kroppen i rørsle og dansekunst har hatt, gjer at kompani som til dømes Høvik Ballett i liten grad eksisterer i ein kollektiv hukommelse. Prosjektet vil blant anna bli vist i ein tidsutstrakt performance ute og inne på Henie Onstad Kunstsenter i november 2021 og som heilaftens framsyning på Dansens Hus i februar 2022.

Fullt program finner du her.
Arrangementet strømmes live på nb.no.

Les mer