Path Created with Sketch.

Scenehusets historie

kvinne på gulvet spiller på miniatyrpiano
Sigrid Edvardsson i The Solitary Shame Announced By A Piano (1997) av Ingun Bjørnsgaard Prosjekt.
Foto: Johs Bøe

Å administrere Scenehuset som produksjonslokale og alternativ scene er et av Danseinformasjonens viktigste tilbud til det profesjonelle dansemiljøet. Scenehuset ble først etablert som et aksjeselskap i 1990 av fire frie grupper, som inngikk kontrakt med daværende eier, Kirkens Bymisjon. Scenehuset AS bestod av Boreas Teater, Dansdesign, RLJ-Teatret (Roy Lie Jonassen) og Scirocco (Un-Magritt Nordseth og Ina C. Johannessen). Bakgrunnen for samarbeidet var frustrasjon over manglende egnede lokaler for produksjon og visning av scenekunst i det frie feltet. Scenehuset skulle avhjelpe behovet for de fire gruppene i selskapet og bidra til å synliggjøre og markedsføre forestillingene deres. I de fem første årene på 1990-tallet muliggjorde lokalet at prøve- og spilleperiode kunne gjennomføres i samme rom, og virksomheten ble drevet som en kombinasjon av produksjon og forestillinger. Mangelen på lys- og lydteknikk og fasiliteter for publikum medførte likevel en dreining av driften mot produksjon alene utover på 1990-tallet.

Bilde av Scenehuset
Salen mot galleri

De første to årene (1990-92) hadde selskapet daglig leder i 1/2 stilling som søkte alle relevante instanser om støtte til driften uten å lykkes. Selskapet ble oppløst fra 1993, men leiekontrakten på Scenehuset ble opprettholdt av Scirocco, som klarte å beholde lokalene frem til 1995, da steg leieutgiftene og gjorde det umulig for kompaniet å bære det økonomiske ansvaret.

Etter massivt trykk fra dansemiljøet overtok den gang Senter for Dansekunst, SfD, (nå Danseinformasjonen) leiekontrakten. Som eneste aktør på statsbudsjettet innen dans, ved siden av Nasjonalballetten og Carte Blanche, kunne senteret inngå et langsiktig leieforhold og administrere fremleie til produserende kompanier. Til tross for hyppig bruk, var driften av Scenehuset en økonomisk belastning for SfD de fem første årene. Det var betydelig differanse mellom leieinntektene fra danseprodusentene og den pris SfD betalte gårdeier, Risikoen og underskuddet tilfalt SfD.

Salen mot bakvegg

Høsten 2000 ble det varslet en kraftig øking av husleien i forbindelse med forhandlinger om ny leiekontrakt fra 2001, som innebar at SfD ikke lenger maktet å opprettholde driften av Scenehuset. Etter lobbyering overfor Kulturdepartementet og Stortinget samme høst, bevilget Kulturdepartementet en ekstra bevilgning til Scenehuset på kr. 370.000 fra og med 2001. Fra 2002 ble bevilgningen forvaltet av Norsk kulturråd (NKR) post 74.
Etter evaluering av NKRs post 74 ble driftsmidlene til Scenehuset i 2006 flyttet inn i Statsbudsjettets Kap. 324, Post 75 Dans og noe senere slått sammen med Danseinformasjonens driftstilskudd.

Siden 2006 har Scenehuset vært i stabil drift med et høyt antall leietakere hvert år. Parallelt med at Dansens Hus etablerte seg i nye lokaler på Vulkan i 2008, har Danseinformasjonen sett en økning av forestillinger på Scenehuset. Dette skyldes nok et behov i feltet for alternative visningssteder på lavterskelnivå.

Eiendomsspar AS / Viktoria Eiendom eier lokalet, og Danseinformasjonen har nå en leiekontrakt som løper ut 2024.

Collage med bilder
Collage med bilder fra aktiviteter på Scenehuset
Scenehuset er støttet av Oslo kommune

Scenehuset

Byggeår: 1899
Oppført av Aker herred som Bogstadveiens kapell. Overtatt av Foreningen for Indre Mission i Kristiania i 1901.

1970-90
Lokalet ble benyttet av bl. a. Kirkelig Kulturverksted og Norges Musikkhøgskole.

1990 – 1993
Scenehuset AS.

1993 – 1995
Scenehuset driftet av Scirocco Dansekompani.

1995 –
Driftet av Danseinformasjonen.