Path Created with Sketch.

Bodøgaard, Ann-Karin

Ann-Karin Bodøgaard forteller om sin vei inn i dansen via Ballettinstituttet i Oslo og utviklingen av pedagogutdanning for dans, Nordnorsk balletthøgskole, i Bodø. Hun beskriver skoleoppsettinger og etableringen av Bodø Ballettgruppe/Nordnorsk ballettgruppe. Bodøgaard vurderer i intervjuet pedagogers kvaliteter og sine valg av disse. Hun omtaler forholdet til høgskolesystemet, studentene og hvordan dans ble mottatt av den nordnorske befolkningen i perioden hun virket der.

Intervjufakta

Serie: B

Arkivstykke: Videointervju

Intervjuobjekt:  Ann-Karin Bodøgaard (f. 1945)

Lengde: 01:36:00

Dato: 07.04.2011

Sted: Dansens Hus, Oslo

Intervjuer: Sidsel Pape

Fotograf: Vibeke Heide

Intervjuet for sitt arbeid som pedagog og om danselinjen ved Høgskolen i Bodø.
Klausul: Samtykke til publisering er gitt.