Path Created with Sketch.

Mürer, Annette

Annette Mürer forteller i dette intervjuet om sin mor og hennes virke, først og fremst som danser, men med engasjement for koreografi i musikkteater. Hun tar for seg morens arbeid som ”sparkepike” på Chat Noir, hennes tid i Ny Norsk Ballett samt som rektor på Statens Balletthøgskole. Mürer beskriver morens liv etter Operaballetten med koreografier for musikaler, revyer og operetter i Norge og Sverige. Mürer snakker så om eget arbeid med kritikk av dans og om moren som mottaker av både St. Olavs orden og den første utdelte kritikerprisen for dans.

Intervjufakta

Serie: B

Arkivstykke: videointervju

Intervjuobjekt: Annette Mürer (f. 1946)

Lengde: 00:44:40

Dato: 21.01.2010

Sted: Gustavsgate 2, Oslo

Intervjuer: Margrete Kvalbein

Fotograf: Vibeke Heide

Intervjuet som datter av Henny Mürer, som virket som koreograf og danser i perioden 1940-1990.

Klausul: Samtykke til publisering er gitt.