Path Created with Sketch.

Quale, Elsa

Elsa Quale forteller om reaksjoner fra familie og kolleger på sin satsing på dans. Hun omtaler Danseloftets oppstart etter Kjersti Engebrigtsens initiativ med dugnadsarbeid, støtte fra Oslo kommune og driften fram til oppløsningen av Danseloftet og dets gruppe. Quale redegjør for toneangivende forestillinger og gjestelærere, undervisning for profesjonelle og amatører i release-teknikk og kontaktimprovisasjon samt fri rytmisk dans. Hun nevner Ragni Kolle som viktig samarbeidspartner og deres første kirkedansforestilling.

Intervjufakta

Serie: B

Arkivstykke: videointervju

Intervjuobjekt: Elsa Quale (f. 1938 / d. 2018)

Lengde: 01:53:39

Dato: 02.10.2009

Sted: Dansens Hus

Intervjuer: Margrete Kvalbein

Fotograf: Vibeke Heide

Intervjuet for sitt arbeid med Danseloftet.

Klausul: Samtykke til publisering er gitt.