Path Created with Sketch.

Rütter, Fredrik

Fredrik Rütter forteller om sin danseutdannelse og første ansettelse i Den Norske Opera. Han trekker fram enkelte koreografers innflytelse og forestillinger samt sterke kunstneriske viljer. Han omtaler opplevelsen av å delta i en skapende prosess både i Operaen og i frie grupper samt forskjeller i produksjon. Han forteller hvordan prioritering av og veksling mellom Cullbergbaletten, Operaen og frie grupper ga ham tilnavnet ”Den Norske Operas jojo”. Rütter går inn på flytteprosessen til, og sitt ledervirke i Carte Blanche samt møtet med Bergens-publikum. Han reflekterer over å være både utøver og kritiker på samme tid.

Intervjufakta

Serie: B

Arkivstykke: videointervju

Intervjuobjekt: Fredrik Rütter (f. 1945)

Lengde: 01:39:55

Dato: 26.08.2010

Sted: Dansens Hus, Oslo

Intervjuer: Sidsel Pape

Fotograf: Vibeke Heide

Intervjuet for sitt virke i Den Norske Opera, Carte Blanche og som kritiker.

Klausul: Samtykke til publisering er gitt.