Path Created with Sketch.

Buresund, Inger

Inger Buresund beskriver sin utdannelse i dans bl.a. ved Ballettinstituttet. Hun omtaler hverdagen som danser og koreograf ved Collage Dansekompani og utfordringer i et allmannamøte-styrt kompani. Buresund forteller om morgenklasser i klassisk ballett ved Studio Oscar og danseklasser på Friundervisningen. Hun beskriver organisasjonsarbeid i Teatersentrum (Danse- og Teatersentrum) og etableringen av Black Box Teater på Aker Brygge samt sin rolle som teatersjef på Black Box fra 1993-2003.

Intervjufakta

Serie B

Arkivstykke: videointervju

Intervjuobjekt: Inger Buresund (f. 1954)

Lengde: 01:37:35

Dato: 02.03.2010

Sted: Dansens Hus, Oslo

Intervjuer: Margrete Kvalbein

Fotograf: Vibeke Heide

Intervjuet for sitt arbeid i Collage Dansekompani og ved Black Box Teater.

Klausul: Samtykke til publisering er gitt.