Path Created with Sketch.

Harris, Joan

I intervjuet forteller Joan Harris om sin periode som ballettsjef for Operaballetten (nåværende Nasjonalballetten) fra 1961 til 1965. Hun omtaler sitt valg av repertoar, koreografer og utviklingen av kompaniet og danserne i disse tidlige årene, og forteller detaljert om flere produksjoner og dansere. Videre intervjues hun om Operaens Ballettskole, som hun etablerte i 1965 og arbeidet ved frem til 1987 og drøfter bl.a. RAD-systemet og det svenske ballettsystemet. Joan Harris forteller også om sin utdannelse og sitt arbeid som danser i London og senere arbeid som ballettmester og danserinne i flere filmproduksjoner. Gjennom hele intervjuet byr hun på historier og anekdoter om kjente internasjonale og norske dansekunstnere så vel som tidligere elever ved ballettskolen.

Intervjufakta

Serie: A

Arkivstykke: videointervju

Intervjuobjekt: Joan Harris (f. 1920/ d. 2020)

Lengde: 02:28:16

Dato: 22.06.1998

Sted: Oslo

Intervju og foto: Tone Westad, Ragni Kolle og Merete Bergersen

Intervjuet om sin lange og omfattende karriere.

Klausul: Samtykke til publisering er gitt