Path Created with Sketch.

Nordal, Lise

Lise Nordal og – etter ca 42 minutter – Kjell Samkopf snakker om Collage Dansekompani og sitt samarbeid. De omtaler styringsformer og overgangen fra drift- til prosjektstøtte. De gir en oversikt over kompaniets utvikling fra eksperiment til institusjon og valg av kunstnerisk leder. Nordal og Samkopf beskriver koreografenes ulikheter, dansernes kunstneriske medvirkning og arbeidsforhold, kompaniets produksjoner og turnéer samt oppslutningen fra publikum og oppfølging av kritikere.

Intervjufakta

Serie: B

Intervjuobjekt: Lise Nordal (f. 1950) og Kjell Samkopf (f. 1952)

Lengde: 01.57:43 (med Kjell Sampkopf fra 00.41.55)

Dato: 29.10.2010

Sted: Den Norske Balletthøyskole (Norges Dansehøyskole), Oslo

Intervjuer: Margrete Kvalbein

Fotograf: Harald Bø

Intervjuet for arbeid med Collage Dansekompani.

Klausul: Samtykke til publisering er gitt.