Path Created with Sketch.

Bjørgum, Liv Susanne

Liv Susanne Bjørgum forteller om sin vei inn i dansekunsten via jazzballett og Grahamteknikk og om etableringen av Fri Ballett i Bergen og engasjement som som kunstnerisk leder av gruppen. Hun omtaler sitt arbeid som ”co-leder”/administrativ avlaster i Frostad Balletten og oppstarten til dansekompaniet Kantarellen der hun virket som daglig leder og koreograf. Bjørgum omtaler styringsformer, mangel på støtteordninger og koreografiske samarbeidsformer i frigruppene samt forholdet mellom disse, og omtaler sin motivasjon for arbeidet som forbundsleder i Norsk Ballettforbund.

Intervjufakta

Serie: B

Arkivstykke: Videointervju

Intervjuobjekt:  Liv Susanne Bjørgum (f. 1945)

Lengde: 01:51:29

Dato: 21.01.2010 

Sted: Apalveien 44, Oslo

Intervjuer: Margrete Kvalbein

Fotograf: Vibeke Heide

Intervjuet for sitt arbeid med Fri Ballett, Kantarellen og Norsk Ballettforbund.
Klausul: Samtykke til publisering er gitt.