Path Created with Sketch.

Smith, Fernanda Sparre

I intervjuet forteller Fernanda Sparre Smith om de viktige årene under og etter 2. verdenskrig, da kimen til Ny Norsk Ballett ble sådd gjennom opprettelsen av Gerd Kjølaas´ «utdanningsklasse», som ble den første profesjonelle danseutdanning i Norge. Hun skildrer både skolen og aktivitetene i dansefeltet under krigen og i årene etter og forteller utdypende om undervisningen, pedagoger, samtidige elever, dansekunstnere og forestillinger. Hun forteller også om egen utdanning og karriere og om sine 12 år med bevegelsen «Moralsk opprustning», som førte henne verden over. Videre forteller hun om sin egen skole og sitt senere virke som danseanmelder i Morgenbladet. Gjennomgående forteller hun også om hendelser, personer og danseforestillinger av stor betydning for utviklingen av den norske dansehistorien.

Intervjufakta

Serie: A

Arkivstykke: Lydintervju

Intervjuobjekt:  Fernanda Sparre Smith (f. 1921)

Lengde:  02:16:37

Dato: 14.01.1998

Sted: Oslo

Intervju og lydopptak: Tone Westad og Ragni Kolle

IIntervjuet om sin lange og omfattende karriere.

Klausul: Samtykke til publisering er gitt