Path Created with Sketch.

Edvardsen, Sølvi

Sølvi Edvardsen forteller om sin vei inn i dans via tekstilkunst, om ”billedskaping” som metodikk og østlige danse- og bevegelsestradisjoner som koreografisk motivasjon. Hun beskriver årene i Collage Dansekompani, utviklingen fra danser til koreograf og om utfordrende arbeidsvilkår i yrket med referanse til spesifikke koreografier. Edvardsen forteller om mottakelsen av Kritikerprisen for dans og sitt forhold til kritikk. Hun anlegger et kjønnsperspektiv på perioden og beskriver sin generasjons stilling i dansefeltet.

Intervjufakta

Serie: B

Arkivstykke: videointervju

Intervjuobjekt: Sølvi Edvardsen (f. 1951)

Lengde: 01:22:47

Dato: 24.02.2011

Sted: Kunsthøgskolen i Oslo

Intervjuer: Sidsel Pape

Fotograf: Vibeke Heide

Intervjuet for sitt arbeid som koreograf blant annet i Collage Dansekompani.

Klausul: Samtykke til publisering er gitt.