Path Created with Sketch.

Om Dansearkivet

Noen av arkivets mange utklippsbøker som inneholder foto, presseklipp og notater.

Historikk

Den norske dansehistorien er svært lite dokumentert da det meste av aktiviteten foregår i det frie, ikke-institusjonelle scenekunstfeltet, med unntak av kompaniene Carte Blanche i Bergen og Nasjonalballetten i Oslo. For å unngå at viktig dokumentasjon om den norske dansehistorien skulle gå tapt i privatpersoners fuktige kjellere og loft, har Danseinformasjonen gjennomført to treårige historieprosjekt (1997 – 1999 og 2008 – 2012) som begge hadde som mål å samle inn arkivmateriale fra den sceniske dansehistorien i Norge. Vi har fortsatt innsamlingen av privatarkiv og samlingen består nå av en betydelig mengde materiale fra over 80 arkivskapere som dokumenterer norsk dansehistorie, med fokus på den uavhengige dansekunsten fra 1920 til dags dato, men med hovedvekt på årene fra 1960 til 1994. I tillegg har vi videointervjuet 70 betydningsfulle dansekunstnere som hadde sitt kunstneriske virke fra etterkrigstiden og fram til etableringen av Danseinformasjonen i 1994. Etter 1994 har Danseinformasjonen, som en del av driften, systematisk samlet inn informasjon om det norske dansekunstfeltet. På grunn av liten kapasitet, både med tanke på plass og bemanning, har vårt fokus til nå vært å samle inn det materiale som har vært mest utsatt og sårbart.

Dansearkivet består av mellom 50 og 60 hyllemeter akivmateriale hvor over 75 % av materialet til nå er digitalisert. Vi jobber kontinuerlig med mottak, ordning, digitalisering og publisering/formidling av Dansearkivet.

Tilgang

Både studenter, akademikere og kunstnere viser stor interesse for arkivets materiale. I dag gis innsyn etter avtale, i Danseinformasjonens lokaler. Når materialet er overlevert til Arkivverket, vil det være tilgjengelig ved lesesalene i Arkivverket og Asta-katalogen skal publiseres på Arkivportalen. På sikt vil det digitale materiale publiseres på Digitalarkivet. Danseinformasjonen holder jevnlig dansehistoriske presentasjoner og foredrag for kunstnere, studenter, elever og organisasjoner.

Arkivene blir først ordnet i syrefri emballasje før de blir registrert i Asta, digitalisert og til sist publisert på Digitalarkivet. Det analoge materialet vil bli overlevert Arkivverket for bevaring i et evighetsperspektiv.

Volum og ordning

Dansearkivets papirarkiv består av litt over 60 fysiske arkiv på omtrent 45 hyllemeter og ytterligere 23 heldigitale arkiver, som er fysisk skapte arkiv vi har lånt av arkivskapere og avfotografert/scannet, før de er blitt tilbakelevert (anslagsvis 12 hm). Av de fysiske arkivene er flere såkalte hybridarkiv, hvor deler av arkivet er digitalt materiale. Arkivene er hovedsakelig personarkiv, men også enkelte organisasjoner og prosjekt. Fem av arkivene er Danseinformasjonens egne og resten er samlet inn, primært gjennom Danseinformasjonens to historieprosjekt, men vi har også en liten tilvekst hvert år.

Vi avfotograferer selv samtlige foto i arkivet samt tilfører en større mengde metadata på hvert enkelt bilde. Av papirdokumenter blir mesteparten scannet, etter en individuell vurdering av hvert arkiv. Gjennom et samarbeid med Nasjonalbiblioteket, blir vår audiovisuelle samling, audiosamling, negativer og lysbildesamling, digitalisert hos dem.

ARKIVSKAPERE I DANSEARKIVET
Arkivene er av varierende størrelse og flere er ikke komplette arkiv.

Ann-Karin Bodøgaard Joan Harris
Jorunn Kirkenær Alice Mürer
Kathryn Bresée Anderz Døving
Kjersti Alveberg Anne Borg
Kjersti Kramm Engebrigtsen Anne Brit Kjelsrud
Kjetil Skøien Arlene Wilkes
Kristina Gjems Berit Kullander
Laila Arntzen Bjørg Pahle
Lise Eger Bjørn Sandberg
Lise Ferner Brit Ingrid Wang
Lise Nordal Cecilie Lindeman Steen
Liv Bjørgum / KantarellenChristine Engstad
Liv Flugstad CODA Oslo International Dance festival
Magasinet Dog Days Discorse Collage Dansekompani
Margrethe Kvalbein Dag Ellingsen / Irmelin Grahm
Marianne Albers Dans for Kamera
Merete Bergersen dansdesign
Mia Habib Danseinformasjonen drift
Nasjonalballetten Danseinformasjonens videotek
Norske DanseskunstnereDansekalenderens bildearkiv
Odd Johan Fritzøe Dansens Dager
Operaens Ballettklubb Dansens Hus Oslo
Danse Ensemble Dansens År ’93
Peter Lodwick Edith Roger
Ragni KolleEgon Weng
Randi Frønsdal Elin Osjord
Randi Urdal Elsa Quale
Riksteateret Emma-Elze Bongers
Riss / Basberg & Økland Erik Østby
SANS – Senter for dansepraksis Eva Krøvel
Scenehuset Fernanda Sparre Smith
Signe Hofgaard Tveteraas Forum for Nordnorske Dansekunstnere
Signe Landmark Gerd Bugge
Siri Jøntvedt Gerd Kjølaas
Solveig Leinan-Hermo Greta Dahl
Sølvi Edvardsen Halldís Ólafsdóttir 
Tone Westad Henny Mürer
Torild Roswitha Frostad Hilde Rustad
Torkel Rønold BråthenHøvik Ballett
Valdemar Hansteen Ina Christel Johannessen
Vibeke GurholdtInger-Lise Eid
Wayne McKnight Ingse Kaarsberg
Yngvild Sørbye Ingunn Rimestad
Øyvind Jørgensen Jane Hveding

FORMÅLET med Dansearkivet er å ta vare på den norske dansehistrorien. Arkivet, som er i stadig vekst, inneholder materiale etter over 80 arkivskapere. Materiale blir innhentet, katalogisert og digitalisert på Danseinformasjonen før det avleveres Riksarkivet for bevaring i et evighetsperspektiv.

Har du materiale du tenker er aktuelt for Dansearkivet, ta kontakt med
sigrun@danseinfo.no.

DANSEARKIVETS KATALOGER er tilgjengelige på Arkivportalen.

Velg innsamlet eller egenprodusert materiale, og gå ned til hierarki for å se kataloglister med innhold i Dansearkivet. Det digitaliserte materiale vil på sikt publiseres på Digitalarkivet. Foreløpig kan interesserte få tilgang på materiale i våre lokaler. Forespørsel sendes sigrun@danseinfo.no.

Kildereferanse og fotokreditering i Dansearkivet

Danseinformasjonen oppfordrer alle som bruker dokumenter, foto eller informasjon fra Dansearkivet om å referere til den originale kilden. Vi har utarbeidet et standard oppsett for både kildereferanse og fotokreditering. Les mer her.