Path Created with Sketch.

Om Dansearkivet

Noen av arkivets mange utklippsbøker som inneholder foto, presseklipp og notater.

Historikk

Den norske dansehistorien er svært lite dokumentert da det meste av aktiviteten foregår i det frie, ikke-institusjonelle scenekunstfeltet, med unntak av kompaniene Carte Blanche i Bergen og Nasjonalballetten i Oslo. For å unngå at viktig dokumentasjon om den norske dansehistorien skulle gå tapt i privatpersoners fuktige kjellere og loft, har Danseinformasjonen gjennomført to treårige historieprosjekt (1997 – 1999 og 2008 – 2012) som begge hadde som mål å samle inn arkivmateriale fra den sceniske dansehistorien i Norge. Vi har fortsatt innsamlingen av privatarkiv og samlingen består nå av en betydelig mengde materiale fra 76 arkivskapere som dokumenterer norsk dansehistorie, med fokus på den uavhengige dansekunsten fra 1920 til dags dato, men med hovedvekt på årene fra 1960 til 1994. I tillegg har vi videointervjuet 70 betydningsfulle dansekunstnere som hadde sitt kunstneriske virke fra etterkrigstiden og fram til etableringen av Danseinformasjonen i 1994. Etter 1994 har Danseinformasjonen, som en del av driften, systematisk samlet inn informasjon om det norske dansekunstfeltet. På grunn av liten kapasitet, både med tanke på plass og bemanning, har vårt fokus til nå vært å samle inn det materiale som har vært mest utsatt og sårbart.

Danseinformasjonen søkte høsten 2018 om utviklingsmidler fra Riksarkivaren til et toårig prosjekt som skal gjøre Dansearkivet operativt og funksjonelt for bruk, samt sørge for bevaring i et evighetsperspektiv. Vi fikk innvilget støtte til begge prosjektår. Ved prosjektets slutt vil samtlige arkiver være ordnet og katalogisert, foto og utvalgte dokumenter vil være digitalisert og metadata registrert.

Tilgang

Både studenter, akademikere og kunstnere viser stor interesse for arkivets materiale. I dag gis innsyn etter avtale, i Danseinformasjonens lokaler. Når materialet er overlevert til Arkivverket, vil det være tilgjengelig ved lesesalene i Arkivverket og Asta-katalogen skal publiseres på Arkivportalen. På sikt vil det digitale materiale publiseres på Digitalarkivet. Danseinformasjonen holder jevnlig dansehistoriske presentasjoner og foredrag for kunstnere, studenter, elever og organisasjoner.

De fleste arkiver er nå ordnet og registrert i Asta. Når arkivene er feridig digitalisert vil de overleveres
Arkivverket for bevaring i et evighetsperspektiv.

Volum og ordning

Dansearkivets papirarkiv består av 50 fysiske arkiv på omtrent 33 hyllemeter og ytterligere 26 digitale arkiv som er fysisk skapte arkiv som Danseinformasjonen har lånt av arkivskaper for digitalisering (anslagsvis 12 hm). Arkivene er hovedsakelig personarkiv, men også enkelte organisasjoner og prosjekt. Fem av arkivene er Danseinformasjonens egne og resten er samlet inn, primært gjennom Danseinformasjonens to historieprosjekt, men vi har også en liten tilvekst hvert år.

Vi avfotograferer selv samtlige foto i arkivet samt tilfører en større mengde metadata på hvert enkelt bilde. Av papirdokumenter blir mesteparten scannet, etter en individuell vurdering av hvert arkiv. Gjennom et samarbeid med Nasjonalbiblioteket, blir vår audiovisuelle samling og lysbildesamling, digitalisert hos dem.

ARKIVSKAPERE I DANSEARKIVET
Arkivene er av varierende størrelse og flere er ikke komplette arkiv.

Alice MürerKjersti Alveberg
Anderz DøvingKjersti Kramm Engebrigtsen
Ann-Karin BodøgaardKjetil Skøien
Anne BorgKristina Gjems
Arlene WilkesLaila Arntzen
Berit KullanderLise Eger
Bjørg PahleLise Ferner
Brit Ingrid WangLise Nordal
Cecilie Lindemann SteenLiv Bjørgum (Kantarellen)
Christine EngstadMargrethe Kvalbein
CODA Oslo International Dance FestivalMarianne Albers
CollageMerete Bergersen
Dag Ellingsen / Irmelin GrahmMia Habib
Dans for KameraNasjonalballetten 
dansdesignOdd Johan Fritzøe
Danseinformasjonens forestillingsbaseOperaens Ballettklubb
Danseinformasjonen driftOslo Danse Ensemble
Danseinformasjonens videotekPeter Lodwick
Dansens DagerRagni Kolle
Dansens År ’93Randi Frønsdal
Elin OsjordRandi Urdal
Elsa QualeRiksteateret 
Emma-Elze BongersRiss / Basberg &  Økland
Erik ØstbyScenehuset 
Eva KrøvelSigne Hofgaard Tveteraas
Fernanda Sparre SmithSigne Landmark
Gerd BuggeSiri & Snelle produksjoner
Gerd KjølaasSolveig Leinan-Hermo
Halldís ÓlafsdóttirSølvi Edvardsen
Henny MürerTone Westad
Høvik Ballett / NasjonalbiblioteketTorild Roswitha Frostad
Ina Christel JohannessenTorkel Bråthen 
Inger-Lise EidValdemar Hansteen
Ingse KorsbergVibeke Gurholdt
Ingunn RimestadWayne McKnight
Jane HvedingYngvild Sørbye
Jorunn KirkenærØyvind Jørgensen

FORMÅLET med Dansearkivet er å ta vare på den norske dansehistrorien. Arkivet som er i stadig vekst, inneholder materiale etter nesten 80 arkivskapere. Materiale blir innhentet, katalogisert og digitalisert på Danseinformasjonen før det avleveres Riksarkivet for bevaring i et evighetsperspektiv.

Har du materiale du tenker er aktuelt for Dansearkivet, ta kontakt med
sigrun@danseinfo.no