Path Created with Sketch.

Om Dansearkivet

Noen av arkivets mange utklippsbøker som inneholder foto, presseklipp og notater.

Historikk

Den norske dansehistorien er svært lite dokumentert da det meste av aktiviteten foregår i det frie, ikke-institusjonelle scenekunstfeltet, med unntak av kompaniene Carte Blanche i Bergen og Nasjonalballetten i Oslo. For å unngå at viktig dokumentasjon om den norske dansehistorien skulle gå tapt i privatpersoners fuktige kjellere og loft, har Danseinformasjonen gjennomført to treårige historieprosjekt (1997 – 1999 og 2008 – 2012) som begge hadde som mål å samle inn arkivmateriale fra den sceniske dansehistorien i Norge. Vi har fortsatt innsamlingen av privatarkiv og samlingen består nå av en betydelig mengde materiale fra over 80 arkivskapere som dokumenterer norsk dansehistorie, med fokus på den uavhengige dansekunsten fra 1920 til dags dato, men med hovedvekt på årene fra 1960 til 1994. I tillegg har vi videointervjuet 70 betydningsfulle dansekunstnere som hadde sitt kunstneriske virke fra etterkrigstiden og fram til etableringen av Danseinformasjonen i 1994. Etter 1994 har Danseinformasjonen, som en del av driften, systematisk samlet inn informasjon om det norske dansekunstfeltet. På grunn av liten kapasitet, både med tanke på plass og bemanning, har vårt fokus til nå vært å samle inn det materiale som har vært mest utsatt og sårbart.

Danseinformasjonen søkte høsten 2018 om utviklingsmidler fra Riksarkivaren til et toårig prosjekt som skal gjøre Dansearkivet operativt og funksjonelt for bruk, samt sørge for bevaring i et evighetsperspektiv. Vi fikk innvilget støtte til begge prosjektår. Ved prosjektets slutt vil samtlige arkiver være ordnet og katalogisert, foto og utvalgte dokumenter vil være digitalisert og metadata registrert.

Tilgang

Både studenter, akademikere og kunstnere viser stor interesse for arkivets materiale. I dag gis innsyn etter avtale, i Danseinformasjonens lokaler. Når materialet er overlevert til Arkivverket, vil det være tilgjengelig ved lesesalene i Arkivverket og Asta-katalogen skal publiseres på Arkivportalen. På sikt vil det digitale materiale publiseres på Digitalarkivet. Danseinformasjonen holder jevnlig dansehistoriske presentasjoner og foredrag for kunstnere, studenter, elever og organisasjoner.

De fleste arkiver er nå ordnet og registrert i Asta. Når arkivene er feridig digitalisert vil de overleveres
Arkivverket for bevaring i et evighetsperspektiv.

Volum og ordning

Dansearkivets papirarkiv består av 58 fysiske arkiv på omtrent 30 hyllemeter og ytterligere 23 heldigitale arkiver, som er fysisk skapte arkiv vi har lånt av arkivskapere og avfotografert/scannet, før de er blitt tilbakelevert (anslagsvis 12 hm). Av de fysiske arkivene er flere såkalte hybridarkiv, hvor deler av arkivet er digitalt materiale. Arkivene er hovedsakelig personarkiv, men også enkelte organisasjoner og prosjekt. Fem av arkivene er Danseinformasjonens egne og resten er samlet inn, primært gjennom Danseinformasjonens to historieprosjekt, men vi har også en liten tilvekst hvert år.

Vi avfotograferer selv samtlige foto i arkivet samt tilfører en større mengde metadata på hvert enkelt bilde. Av papirdokumenter blir mesteparten scannet, etter en individuell vurdering av hvert arkiv. Gjennom et samarbeid med Nasjonalbiblioteket, blir vår audiovisuelle samling, audiosamling, negativer og lysbildesamling, digitalisert hos dem.

ARKIVSKAPERE I DANSEARKIVET
Arkivene er av varierende størrelse og flere er ikke komplette arkiv.

Ada Einmo JürgensenJoan Harris
Alice MürerJorunn Kirkenær
Anderz DøvingKathryn Bresée
Ann-Karin BodøgaardKjersti Alveberg
Anne BorgKjersti Kramm Engebrigtsen
Arlene WilkesKjetil Skøien
Berit KullanderKristina Gjems
Bjørg PahleLaila Arntzen
Brit Ingrid WangLise Eger
Cecilie Lindemann SteenLise Ferner
Christine EngstadLise Nordal
CODA Oslo International Dance FestivalLiv Bjørgum (Kantarellen)
CollageMargrethe Kvalbein
Dag Ellingsen / Irmelin GrahmMarianne Albers
Dans for KameraMerete Bergersen
dansdesignMia Habib
Danseinformasjonen driftNasjonalballetten 
Danseinformasjonens forestillingsbaseOdd Johan Fritzøe
Danseinformasjonens videotekOperaens Ballettklubb
Dansens DagerOslo Danse Ensemble
Dansens HusPeter Lodwick
Dansens År ’93Ragni Kolle
Edith RogerRandi Frønsdal
Egon WengRandi Urdal
Elin OsjordRiksteateret 
Elsa QualeRiss / Basberg &  Økland
Emma-Elze BongersScenehuset 
Erik ØstbySigne Hofgaard Tveteraas
Eva KrøvelSigne Landmark
Fernanda Sparre SmithSiri & Snelle produksjoner
Gerd BuggeSolveig Leinan-Hermo
Gerd KjølaasSølvi Edvardsen
Halldís ÓlafsdóttirTone Westad
Henny MürerTorild Roswitha Frostad
Høvik Ballett / NasjonalbiblioteketTorkel Rønold Bråthen
Ina Christel JohannessenValdemar Hansteen
Inger-Lise EidVibeke Gurholdt
Ingse KaarsbergWayne McKnight
Ingunn RimestadYngvild Sørbye
Jane HvedingØyvind Jørgensen

FORMÅLET med Dansearkivet er å ta vare på den norske dansehistrorien. Arkivet som er i stadig vekst, inneholder materiale etter over 80 arkivskapere. Materiale blir innhentet, katalogisert og digitalisert på Danseinformasjonen før det avleveres Riksarkivet for bevaring i et evighetsperspektiv.

Har du materiale du tenker er aktuelt for Dansearkivet, ta kontakt med
sigrun@danseinfo.no.

DANSEARKIVETS KATALOGER er tilgjengelige på Arkivportalen.

Velg innsamlet eller egenprodusert materiale, og gå ned til hierarki for å se kataloglister med innhold i Dansearkivet. Det digitaliserte materiale vil på sikt publiseres på Digitalarkivet. Foreløpig kan interesserte få tilgang på materiale i våre lokaler. Forespørsel sendes sigrun@danseinfo.no.