Path Created with Sketch.

Byrådets forslag til Oslobudsjett 2021

På bildet: Omar Samy Gamal (SV), byråd for kultur, idrett og frivillighet i Oslo kommune
I går, den 23. september, ble byrådets budsjettforslag lagt fram, og vi har sett på forslaget til kulturbudsjett for Oslo kommune – nærmere bestemt på kapittel 500, som omhandler tilskudd og avsetninger. Overordnet har byrådet foreslått en videreføring med samme sum som i år til de fleste større ordninger som kan søkes på gjennom året. Dette er bl.a. løpende kunst- og kulturtiltak med 7 millioner kr., innovasjon innen kultur og kulturnæring med 1,5 millioner kr., spaserstokken med 4 millioner kr., kultur til barnehagebarn med 3 millioner kr. samt avsetningen til Oslo kommunes kulturstipend og priser med 2,5 millioner kr.


Gjennom flere år har Oslo kommune gitt driftstilskudd til et fåtall aktører innen dansekunst. Like lenge har det vært arbeidet for å øke summene til hver enkelt og antall mottagere. Det er derfor svært gledelig at to nye mottagere er inkludert i byrådets forslag: Soul Sessions Oslo er inne med en sum på 150 000 kr. og Panta Rei med 100 000 kr.

Blant de «faste» mottagerne er det foreslått økninger på kr. 50 000 til PRODA – opp til 400 000 kr., til Rom for Dans – opp til 800 000 kr. og til Dansens Dager – opp til 250 000 kr. Til Scenehuset er det foreslått en økning på 100 000 kr. – opp til 300 000 kr. CODA er foreslått med en videreføring av årets sum på 1,4 millioner kr. Seks andre søkere fra dansekunstfeltet, blant annet Jo Strømgren Kompani, er ikke foreslått med tilskudd fra byrådet.

Det kan også nevnes at Tekstlab, hvor flere dansekunstnere er involvert, er foreslått med en dobling, fra 250 000 kr. til 500 000 kr. Black Box Teater er foreslått videreført som i 2020 med 12,3 millioner kr.

Det rødgrønne byrådet med Ap, SV og MDG er avhengig av Rødt eller Venstre for å få flertall for sine forslag. Gangen videre for søkerne er å be om deputasjon med Kultur- og utdanningsutvalget, der representanter fra alle bystyrets partier er samlet. Deputasjon er et 10 minutters møte, der man får anledning til å legge fram sin sak og partiene får stilt spørsmål.

Bystyret vedtar 2021-budsjettet medio desember.

Her kan du lese detajlene i byrådets budsjettforslag 2021 (Sak 1/2021), kapittel 500 Kulturtilskudd mm. www.oslo.kommune.no

På bildet: Omar Samy Gamal (SV), byråd for kultur, idrett og frivillighet i Oslo kommune