Path Created with Sketch.

Dansearkivets katalog er publisert i Arkivportalen

Nå er endelig er hele arkivkatalogen i Dansearkivet publisert! Katalogen er en oversikt over arkivskaperne i Dansearkivet og materialet som vi har under hvert enkelt arkiv.

Danseinformasjonen forvalter Dansearkivet, som er Norges største samling av dansehistorisk materiale fra scenedansen. Arkivet inneholder 70 videofilmede dybdeintervjuer av dansere, koreografer, pedagoger og andre aktører i dansekunstfeltet og over 30 hyllemeter materiale fra hele 81 privatarkiv. Privatarkivene er hovedsaklig fra dansekunstnere, men også fra noen anmeldere, prosjekter og institusjoner.

Vi jobber nå med å registrere og digitalisere materialet, som på sikt skal avleveres Arkivverket, for bevaring i et evighetsperspektiv. Alt arkivmateriale som er ordnet blir registrert på mappenivå i Asta, og disse katalogene er nå tilgjengelige i Arkivportalen. Samtlige arkiver blir digitalisert og det digitaliserte materialet skal på sikt publiseres i Digitalarkivet. Foreløpig kan interesserte få tilgang til materialet i våre lokaler. Forespørsel sendes sigrun@danseinfo.no.

Du finner Dansearkivet kataloger her. Velg innsamlet eller egenprodusert materiale og gå ned til Hierarki for å se kataloglister med innhold i Dansearkivet.

Formålet med Dansearkivet er å ta vare på den norske dansehistrorien. Har du materiale du tenker er aktuelt for Dansearkivet, ta kontakt.

Les mer om Dansearkivet