Path Created with Sketch.

Kjersti Kramm Engebrigtsen mottar Danseinformasjonens ærespris 2018

Kjersti Kramm Engebrigtsen
Foto: Tale Hendnes
Kjersti Kramm Engebrigtsen har i over 50 år markert seg med sitt kunstnerskap og sin drivkraft. Hun er en av nestorene innenfor norsk koreografi og har hatt stor betydning for fremveksten og utviklingen av norsk samtidsdans gjennom sitt virke som koreograf, danser, pedagog og som initiativtaker.

Prisen deles ut den 20. oktober 2018 på Dansens Hus etter forestillingen Notes on Frailty / En liste over ting han sa, av Ingun Bjørnsgaard Prosjekt, og prisutdeler er koreograf og tidligere kunstnerisk leder på Dansens Hus, Un-Magritt Nordseth.

Danseinformasjonens ærespris tildeles aktører som har gjort en bemerkelsesverdig innsats for dansekunsten, og i år går prisen til en kunstner som har satt varige spor etter seg.

Kjersti Kramm Engebrigtsen
Engebrigtsen (f. 1947) ble uteksaminert fra Ballettinstituttet i 1968, og siden har hun skapt over 20 koreografiske verk. Engebrigtsen var med å etablere Norges første frigruppe i moderne dans, Høvik Ballett, i 1968. Hun tok Diplom ved London School of Contemporary Dance i 1972 og etablerte Danseloftet i 1976. I tillegg var hun initiativtager til Dansens År ’93, som var en viktig markering av dansekunsten i Norge. Hennes arbeid med blinde og svaksynte begynte i 1987. Hun tok hovedfag om emnet på UiO i 1999 og arbeidet kulminerte i EU-prosjektet Fragile (2011-2013) og forestillingen Touched.

Kjersti Kramm Engebrigtsen
Kjersti Kramm Engebrigtsen i «Moments». Koreografi Sheldon Ossosky. Høvik Ballett. 1969. Fotograf ukjent

Kunstner og igangsetter
Engebrigtsen har gjennom 50 år i dansen vært en stor ressurs for dansefeltet, og med sin skaperglede, sjenerøsitet og vilje har hun satt varige spor etter seg. Uredd, og med en imponerende kraft og energi har hun igangsatt kunstneriske prosjekter, store markeringer og nye arenaer for utforskning og eksperimentering innen dansen. Hennes banebrytende arbeid for og med blinde og svaksynte ble hyllet da hun i 2013 vant Dansekritikerprisen for forestillingen Touched.

Journalist, kunstkritiker og kommentator for Dagsavisen, Lars Elton, har fulgt Engebrigtsens kunstnerskap i flere tiår og sier følgende om henne:

Sprenging av grenser har vært en rød tråd i Kjersti Kramm Engebrigtsens danseriske historie. I spennet mellom det viltre utgangspunktet på legendariske Club 7 og den modne koreografens bruk av dans som et kunstnerisk høyverdig uttrykk for omsorg, finner vi en koreograf og danser med en sterk, personlig vilje bak alt hun har gjort.

Lars Elton

Koreograf og tidligere kunstnerisk leder på Dansens Hus, Un-Magritt Nordseth beskriver henne med disse ordene:

Kjersti Kramm Engebrigtsen har et brennende engasjement som gjennomsyrer alt hun har gjort og gjør. Hun er en stor kunstner: forskende, nysgjerrig og reflekterende, og hun har bidratt og bidrar til å utvide grensene for hva dans kan være, både gjennom arbeidet som koreograf og pedagog.

Un-Magritt Nordseth

Fra ærespriskomiteen begrunnelse
Som kunstner er Engebrigtsen visjonær, uredd, frihetssøkende og disiplinert. Hun har skapt over 20 danseverk som koreograf, ofte i samarbeid med norske komponister, og arbeidet lenge som utøvende danser fra sin debut i 1969. Kjersti Kramm Engebrigtsen er en viktig kunstner og drivkraft i en generasjon som har banet vei for dansekunst i Norge, både kunstnerisk, pedagogisk, formidlende, politisk og strukturelt.
Les hele begrunnelsen her.

Om Danseinformasjonens ærespris
Prisen ble opprettet for å rette oppmerksomhet mot kunstarten og hedre fortjente dansekunstnere. Æresprisen deles ut til en aktør som har gjort en bemerkelsesverdig innsats for dansekunsten. Den deles ut for 22. gang, og er tidligere tildelt bl.a. Ingunn Rimestad, Edith Roger, Anne Borg, Runar Borge, Anne Grete Eriksen, Ellen Kjellberg, Oslo Danse Ensemble, Marte Sæther og Lise Nordal.

Prisen består av bronsestatuetten Narren av Nina Sundbye og et stipend på 25 000 kr. Ærespriskomiteen for 2018 består av dansekunstnerne Eivind Seljeseth, Kristina Gjems, Maja Roel, Jens Trinidad og Solveig Leinan-Hermo. Les mer om Danseinformasjonens ærespris her.

Dybdeintervju med Kjersti Kramm Engebrigtsen kan sees her:

Intervjuet er hentet fra Dansearkivet – Norges største dansehistoriske samling fra den sceniske dansen.