Path Created with Sketch.

Merete Bergersen mottar æresprisen – Innstilling fra ærespriskomiteen 2019

Merete Bergersen
Foto: Fra filmopptak på Henie Onstad Kunstsenter, 1969
Ærespriskomiteen innstiller Merete Bergersen som mottaker av Danseinformasjonens ærespris 2019 for sitt arbeid som en viktig dansekunstner i norsk dansehistorie, som hovedkoreograf i Høvik Ballett og tilrettelegger for varige endringer i støtteordningene for dansekunstens utvikling og vilkår.

Ærespriskomiteen innstiller Merete Bergersen som mottaker av Danseinformasjonens ærespris 2019 for sitt arbeid som en viktig dansekunstner i norsk dansehistorie, som hovedkoreograf i Høvik Ballett og tilrettelegger for varige endringer i støtteordningene for dansekunstens utvikling og vilkår.

Danseinformasjonens ærespriskomité ønsker med dette å vise sin respekt for Merete Bergersen og hennes glede over dansen og ustoppelige tro på bevegelsens potensiale. Merete Bergersen er en legende innen norsk dansehistorie. Hun har lyktes i å bygge et kunstnerskap som, mer enn kun å utvikle seg selv og sin dansekunst, har påvirket og utvidet generasjoner av andre dansekunstneres horisont og muligheter. Takket være hennes engasjement, og til tider ustoppelige tro på dansen og dens potensial, har hun vært med på å flytte dansens betingelser i Norge og rammer for hva som er mulig, helt frem til i dag.

Alt er bevegelse
Merete Bergersen fant veien inn i dansen etter en tur innom akademia og gjennom sin fasinasjon for kunst generelt. Hun kom inn som første kull på Jorunn Kirkenærs Ballettinstituttet og var ferdig utdannet i 1968.

I et intervju med Danseinformasjonen sier hun at det tenkende- og det fysiske i et menneske henger tett sammen og at hun liker å jobbe både med de indre og de ytre lagene i et menneske. Hun synes det er spennende at dansen kan inneholde så mange ulike fasetter og at mennesket kan tre tydelig frem i sammenhengen mellom energi, dynamikk og musikalitet.

Merete jobber fortsatt med dans. Blant annet har hun samarbeidet om å lage dansevideoer til bruk i terapi, sammen med sin mann, psykiater Øivind Bergersen. Ved å skape og filme små dansesekvenser som uttrykker emosjoner og tilstander det ellers kan være vanskelig å uttrykke, har videoene en forløsende effekt på noen av de pasientene der ord kommer til kort.

Høvik Ballett
Merete Bergersen var en av dem som startet Høvik Ballett i 1969, den første frie dansegruppen i Norge. Så snart hun var ferdig på Ballettinstituttet startet hun kompaniet sammen med sine medstudenter. Høvik Ballett hadde tilholdssted på Høvikodden kunstsenter (HOK) hvor musikk, billedkunst og dans var representert. Dette ga mulighet til å arbeide på tvers av kunstuttrykk, og hun lot seg inspirere av billedkunst, film, poesi og jazzmusikk som ulike utgangspunkt for sin dans.

Høvik Ballet reise på omfattende turnéer med forestillinger med avantgardistiske danseuttrykk og forestillinger for barn landet rundt. Selv har hun aldri sett noen forskjell mellom det å danse for et kunstpublikum på HOK og det å danse for barn på en skole eller for eldre på et sykehjem.

Gruppen inviterte også utenlandske pedagoger og koreografer til å undervise og koreografere for Høvik Ballett. De hadde flat struktur og ble drevet etter en ikke-hierarkisk tankegang slik også mange dansekunstnere opererer i dag. Selv om de var flere om oppgavene, så ble Merete Bergersen hovedkoreografen i Høvik Ballett og den som fulgte gruppa gjennom alle de 20 årene de eksisterte.

Høvik Ballett la byggesteiner for Norsk Kulturråds støtteordning for fri dansekunst
Grunnlaget for støtteordningene for fri scenekunst slik vi kjenner den i dag hadde sin opprinnelse i at Høvik Ballett, ved Bergersen og co, krevde at det måtte finnes støtteordninger for ikke-institusjonell kunst. Slik sett har Bergersen bidratt til å utvikle dansekunstens vilkår langt utover sin egen virksomhet.

I år feirer Høvik Ballett 50 årsjubileum og dette vil bli feiret på Henie Onstad Kunstsenter høsten 2019.

Ærespriskomiteen ønsker med dette å gi æresprisen til en kunstner som har vært med på å legge ned grunnmuren for det prosjektbaserte dansefeltet og tilrettelegging for dansekunsten av i dag.

Ærespriskomiteen for 2019 består av Brynjar Åbel Bandlien, Kristina Gjems, Maja Roel, Jens Trinidad og Solveig Leinan-Hermo.