Path Created with Sketch.
På bildet: Cihangir «Zultan» Elmas, Robin «RocRob» Engh, Lars «Pay2» Undli og Kevin «Karma» Eriksen • Foto: Petter Homern Halvorsen
På bildet: Cihangir «Zultan» Elmas, Robin «RocRob» Engh, Lars «Pay2» Undli og Kevin «Karma» Eriksen • Foto: Petter Homern Halvorsen.
Trykksak

Tidslinje: Streetdansen i Oslo 1965 – 2021

Danseinformasjonen tok på tampen av 2019 initiativ til et prosjekt for å starte arbeidet med å kartlegge streetdansens historie i Oslo, da denne historien i liten grad er dokumentert, tilgjengelig og synlig. Vi ønsket å kartlegge sentrale begivenheter, personer, steder og milepæler som har vært viktig for streetdansens utvikling og vi ville at det skulle ende i en skriftlig fremstilling, som er tilgjengelig for alle interesserte.

Kulturrådet støttet prosjektet med midler, slik at vi kunne opprette en referansegruppe. Gjennom flere møter har referansegruppen, som besto av Vibeke Sørlie, Thomas Talawa Prestø, Lars Undli, Camilla Tellefsen og Huyen Huynh, diskutert og kartlagt streetdanshistorien. Disse fem er valgt på grunn av egne meritter og kunnskap om sine sjangre, men også fordi de har vist en interesse for den historiske utvikling av streetdansen som går utover egen virksomhet, og fordi de alle har et stort nettverk i feltet som gjør det mulig å samle og undersøke informasjon. De dekker også forskjellige tidsperioder, sjangre og retninger innen streetdansfeltet. Vi har valgt å se på streetdansen i vid forstand både i tid og sjangere. Vi skulle gjerne ha snakket med flere, da det er mange sentrale personer som har hatt stor betydning for streetdansens utvikling, men det har ikke vært mulig innen prosjektets rammer.

Etter flere forsinkelser i prosjektet, blant annet på grunn av koronapandemien, er vi endelig klar for dele tidslinjen med alle interesserte. Samtidig minner vi om at dette ikke er en fullstendig oversikt over alt som har skjedd. Derimot er det et utvalg av sentrale hendelser, personer, crews og steder som ifølge referansegruppen har vært vesentlige for streetdansens utvikling i Oslo. En annen referansegruppe ville trolig gitt et noe annet resultat. Historieskriving er aldri objektiv, men alltid påvirket av de involverte. Likevel mener vi at denne tidslinjen er verdifull for dem som ønsker å vite mer om streetdansens utvikling og historie i Oslo, og et godt utgangspunkt for videre kartlegging og undersøkelser. Vi håper flere ønsker å fortsette dokumentasjonen av denne viktige og spennende historien.

Tidslinjen er trykket opp i 200 eksemplarer og ble lansert på Vega Scene 28. april.
Last ned pdf av tidslinjen her.