Path Created with Sketch.

Døving, Anderz

Anderz Døving forteller om koreografistudiets forløp på Statens Balletthøgskole, beslutningen om å bli koreograf og danseoppsettinger på ”Reka” i Vika i den forbindelse. Han redegjør for forholdet mellom danse- og pedagoglinjen, om synet på danseteknikk og om sin lærer i koreografi, Anne Grete Eriksen. Døving omtaler oppstarten av Andanse Teater, hvordan Norsk Kulturråds støtteordninger var avgjørende for kompaniets eksistens og The Norwegian Summer Dance Company´s gjenoppsetting av Gerd Kjølaas’ Veslefrikk med fela. Han beskriver også prosessen rundt ekskluderingen fra Norsk Ballettforbund.

Intervjufakta

Serie B

Arkivstykke: videointervju

Intervjuobjekt: Anderz Døving (f. 1962)

Lengde: 01:51:36

Dato: 23.04.2011

Sted: Dansens Hus, Oslo

Intervjuer: Margrete Kvalbein

Fotograf: Vibeke Heide

Intervjuet om koreografutdannelsen på Statens Balletthøgskole og sitt virke som koreograf.

Klausul: Samtykke til publisering er gitt.