Path Created with Sketch.

Kjelsrud, Anne Brit

Anne Brit Kjelsrud forteller om sin vei inn i dansen og sine erfaringer fra dansefeltet, med hovedvekt på Høvik Ballett. Hun diskuterer Høvik Balletts betydning for datiden og ettertiden, også sett i forhold til andre frie grupper i samme epoke. Hun drøfter frie gruppers nedleggelse opp mot omlegging av støtteordninger i Kulturdepartementet og Norsk Kulturråd. Hun beskriver dessuten oppstarten til Senter for Dansekunst, senere kalt Danseinformasjonen, der hun var arbeidende styreleder og daglig leder.

Intervjufakta

Serie: B

Arkivstykke: videointervju

Intervjuobjekt: Anne Brit Kjelsrud (f. 1947)

Lengde: 02.36.29

Dato: 23.02.2011

Sted: Atelier på Frysja, Oslo

Intervjuer: Margrete Kvalbein

Fotograf: Vibeke Heide

Intervjuet for sitt virke som danser i Høvik Ballett og oppstart av Senter for Dansekunst.

Klausul: Samtykke til publisering er gitt.