Path Created with Sketch.

Fagerholt, Arne

Arne Fagerholt forteller om en tidlig start på egen dansekarriere og sølvmedalje i Eurovisionkonkurransen i Italia. Han drøfter erfaringer fra å arbeide som danser både ved institusjoner som Carte Blanche, NRK og Operaballetten samt i frie produksjoner. Fagerholt beskriver reaksjoner på Carte Blanches konkurs og flytting fra Oslo til Bergen samt konsekvenser av kompaniets profilendring. Han beskriver sitt arbeid som talsmann for og promotør for spredning av dansekunst ut i Norge.

Intervjufakta

Serie: B

Arkivstykke: videointervju

Intervjuobjekt: Arne Fagerholt (f. 1964)

Lengde: 01:11:20

Dato: 01.06.2011

Sted: Dansens Hus, Oslo

Intervjuer: Margrete Kvalbein

Fotograf: Harald Bø

Intervjuet sin karriere som danser og for sitt engasjement i Carte Blanche.

Klausul: Samtykke til publisering er gitt.