Path Created with Sketch.

Steen, Cecilie Lindeman

Cecilie Lindeman Steen forteller om sin vei inn i dansekunsten og jobb i Collage Dansekompani under diverse koreografer og deres skapende samarbeid. Hun beskriver kompaniets solidariske arbeidsform med driftstøtte og allmannamøter og skoleringen det ga samt mottakelsen av kompaniet hos kritikere og publikum. Likeledes omtaler Lindeman Steen arbeidsvilkårene i Carte Blanche, sitt fagforeningsengasjement og økonomiske vilkår for dansere og endringer i støtteordninger. Hun tar opp dansekunstens synlighet og status i offentligheten.

Intervjufakta

Serie: B

Arkivstykke: videointervju

Intervjuobjekt: Cecilie Lindeman Steen (f. 1965)

Lengde: 02:29:35

Dato: 21.05.2010

Sted: Danseinformasjonen

Intervjuer: Margrete Kvalbein

Fotograf: Vibeke Heide

Intervjuet for sitt arbeid i Collage Dansekompani, Scirocco og Carte Blanche.

Klausul: Samtykke til publisering er gitt.