Path Created with Sketch.

Ólafsdóttir, Halldís

Halldís Ólafsdóttir forteller om tidlig dansetrening med Jennifer Day og avbrudt vidergående utdannelse da Day startet Carte Blanche og hun bestemte seg for å være danser på fulltid. Ólafsdóttir sammenligner engasjementet i kompaniet med arbeidet i frie grupper og prosjektbaserte produksjoner uten fast ansettelse. Hun beskriver forestillinger, koreografer, synet på danseren og arbeidsforholdene i Carte Blanche og myndighetenes beslutning om flytting av kompaniet til Bergen og de prosessene som fulgte. Ólafsdóttir omtaler arbeidet i Ingun Bjørnsgaard Prosjekt, formidling av koreografi, møter med publikum avhengig av dansestiler, gjenkjennelse i motsetning til underholdning og forskjellig mottakelse av jazzdans.

Intervjufakta

Serie: B

Arkivstykke: videointervju

Intervjuobjekt: Halldís Ólafsdóttir (f. 1967)

Lengde: 01:52:55

Dato: 15.04.2010

Sted: Holmenkollveien 7A, Oslo

Intervjuer: Margrete Kvalbein

Fotograf: Vibeke Heide

Intervjuet for sitt virke i Carte Blanche, Tigerstaden Danseteater og Ingun Bjørnsgaard Prosjekt.

Klausul: Samtykke til publisering er gitt.