Path Created with Sketch.

Rimestad, Ingunn

Ingunn Rimestad blir intervjuet sammen med Lise Ferner og begge nevner klasser i moderne dans hos Gerd Bugge i Oslo som viktige for sin danseutdannelse. De forteller om det rådende synet på danseteknikk og krav om å ta ballettklasser. Rimestad og Ferner ble introdusert til release-teknikk av Mary Fulkerson på Danseloftet. De omtaler release-teknikkens innhold og didaktikk samt nye perspektiver på kunst, postmodernisme og antiautoritær dans. De forteller om produksjonsvilkårene for Hexakin produksjoner drevet av Lise Ferner. Rimestad og Ferner drøfter motsetningsforholdet mellom ny og etablert dans, internasjonale strømninger og etterkrigstiden innvirkning på dansens utvikling.

Intervjufakta

Serie: B

Arkivstykke: videointervju

Intervjuobjekt: Ingunn Rimestad (f. 1950) og Lise Ferner (f. 1946)

Lengde: 02:23:53

Lengde: 02:23:53

Sted: Dansens Hus, Oslo

Intervjuer: Margrete Kvalbein

Fotograf: Vibeke Heide

Intervjuet for arbeid med Danseloftet, Hexakin produksjoner og ny dans.

Klausul: Samtykke til publisering er gitt.