Path Created with Sketch.

Alveberg, Kjersti

Kjersti Alveberg forteller om sitt tidlige dansevirke og tiden på Club 7. Hun omtaler undervisning ved Studio Oscar, som hun beskriver som en fri gruppe, samt sitt arbeid ved Norsk Danseteater. Alveberg forteller om sin rolle i dansefeltet, sine oppdrag ved Den Norske Opera og om arbeid med OL- seremonien i Albertville. Hun reflekterer over NRK-produksjonene kalt TV-ballettene, særlig sitt signaturverk Aske, skodde, støv for vinden og det karakteristiske ved norsk dans.

Intervjufakta

Serie: B

Arkivstykke: Videointervju

Intervjuobjekt:  Kjersti Alveberg (f. 1948)

Lengde: 01:42:37

Dato: 28.10.2010

Sted: Uranienborg terrasse 8, Oslo  

Intervjuer: Margrete Kvalbein

Fotograf: Vibeke Heide 

Intervjuet for sitt arbeid som koreograf og engasjementet ved Studio Oscar og Norsk Danseteater.
Klausul: Samtykke til publisering er gitt. 

Merknad: Alveberg ønsker at det hun sier om OL-sermonien og jobb ved Den norske Opera ikke skal tas ut av sin sammenheng.