Path Created with Sketch.

Skøien, Kjetil

Kjetil Skøien forteller om møtet med klassisk balletteknikk og bevegelsesfokusert trening på Danseloftet. Han tar opp mangelen på mannlige utøvere, sin medskapende rolle i andres koreografier og performance samt oppstarten av frigruppen Passage Nord. Skøien omtaler profesjonalisering av scenekunstfeltet, endringer i den økonomiske situasjonen som f.eks. hvordan forskjellen mellom gratisarbeid og frigruppestøtte fra Norsk Kulturråd virket inn på kvaliteten. Han kommer inn på sine estetiske preferanser og innflytelse fra billedkunsten. Skøien snakker om sitt engasjement i Danse- og Teatersentrum og i styret og kunstnerisk råd i Black Box Teater.

Intervjufakta

Serie: B

Arkivstykke: videointervju

Intervjuobjekt: Kjetil Skøien (f. 1952)

Lengde: 01:49:44

Dato: 10.03.2011

Sted: Akersveien 26, Oslo

Intervjuer: Margrete Kvalbein

Fotograf: Ivar Mykland, Millimedia

Intervjuet for sitt arbeid med Passage Nord samt i styret og kunstnerisk råd på Black Box Teater.

Klausul: Samtykke til publisering er gitt.