Path Created with Sketch.

Hernes, Leif

Leif Hernes forteller om sin utdannelse i England på Laban Center of Dance, møtet med Anne Grete Eriksen og om tilbakekomsten til Norge og etableringen av Dans Design. Han omtaler samarbeidet mellom koreografer, dansere, filmskapere, koreografiske prosesser og prosjektfinansiering samt dokumentasjon av Dans Designs dansekunstproduksjon gjennom samarbeidet med filmskaperen John Alfheim. Hernes omtaler dessuten undervisning i samdans på Statens Balletthøgskole.

Intervjufakta

Serie: B

Arkivstykke: videointervju

Intervjuobjekt: Leif Hernes (f. 1952)

Lengde: 01:20:58

Dato: 23.03.2010

Sted: Dansens Hus, Oslo

Intervjuer: Margrete Kvalbein

Fotograf: Vibeke Heide

Intervjuet for sitt arbeid med Dans Design og samdans.

Klausul: Samtykke til publisering er gitt.