Path Created with Sketch.

Eger, Lise

Lise Eger forteller om sin utdannelse til danser i Norge og USA, om arbeidet som danser i frie grupper, hovedsaklig Collage Dansekompani, før hun valgte rollen som koreograf. Hun omtaler oppstarten av norsk moderne dans ved Club 7 og Imago Danseteater og hvordan det ble driftet. Hun beskriver koreografioppdrag fra forskjellige norske og nordiske scenekunstinstitusjoner og om minoriteter som inspirasjon for dansekunst.

Intervjufakta

Serie: B

Arkivstykke: videointervju

Intervjuobjekt: Lise Eger (f. 1946)

Lengde: 01:43:48

Dato: 12.03.2010 og 16.04.2010

Sted: Dansens Hus og Nedre Skøyen vei 18B, begge i Oslo

Intervjuer: Margrete Kvalbein

Fotograf: Vibeke Heide

Intervjuet for sitt virke som koreograf.

Klausul: Samtykke til publisering er gitt.