Path Created with Sketch.

Økland, Mona

Mona Økland blir intervjuet sammen med Liv Basberg og de forteller om sine respektive veier inn i dansefeltet og sitt samarbeid. De omtaler oppstart, drift og produksjon av Danseverkstedet og forholdet mellom det og RISS Dansekompani som supplement til Festspillene i Bergen. Økland og Basberg omtaler Bergens scenekunstmiljø som tverrfaglig og skapende med en oppdragende rolle på publikum. Økland forteller om sin rolle som koreograf og Basberg om sin skapende danserrolle i RISS. Merete Blinkenberg Nielsens bidrag og tidlige bortgang (1996) behandles også.

Intervjufakta

Serie: B

Arkivstykke: Videointervju

Intervjuobjekt: Mona Økland (f. 1957) og Liv Basberg (f. 1957)

Lengde: 01:29:00

Dato: 02.10.2010

Sted: Bergen Dansesenter, Bergen

Intervjuer: Margrete Kvalbein

Fotograf: Anne Dorthe Kalve

Intervjuet for sine roller som dansekunstnere i Bergen og om RISS Dansekompani.

Klausul: Samtykke til publisering er gitt.