Path Created with Sketch.

Jørgensen, Øyvind

Øyvind Jørgensen forteller om sin danseutdannelse ved Statens Balletthøgskole og Martha Graham School of Centemporary Dance i New York hvor han opplevde Grahams sterke tilstedeværelse og korrigering. Han beskriver tilbakekomsten til Norge der han fikk overta driftsmidler fra Kantarellen sammen med Ingun Bjørnsgaard. Han omtaler oppstarten av Black Box Teater via visningstedet “Reka” på Aker Brygge, som bidro til synlighet av dansekunst støttet av Oslo Kommune. Jørgensen redegjør for dansetekniske og estetiske preferanser og sitt syn på kropp og dans. Han tar for seg utvikling av en prosjektorientert dansekunst, mannsdansens vilkår, kritikeres vurdering, forskjeller i amerikansk og europeisk dansetradisjon og det norske publikum.

Intervjufakta

Serie: B

Arkivstykke: videointervju

Intervjuobjekt: Øyvind Jørgensen (f. 1960)

Lengde: 02:00:35

Dato: 19.05.2011

Sted: Black Box Teater, Oslo

Intervjuer: Margrete Kvalbein

Fotograf: Harald Bø

Intervjuet for sitt arbeid med Kantarellen, Zakraz, styret i Black Box Teater og egen koreografisk virksomhet.

Klausul: Samtykke til publisering er gitt.