Path Created with Sketch.

Lodwick, Peter John

Peter John Lodwick forteller om sin norske og internasjonale karriere. Han omtaler utfordringer ved å drive prosjektbasert, kallet til å bringe dansen ut til folket og motivasjonen for Dans og Toner. Han beskriver prosesser rundt skapende arbeid, dramaturgi og kunstnerisk rolle. Lodwick tar for seg studenters arbeidsmoral og demografiske spredning på Sørbyhaugen og ved Statens Balletthøgskole.

Intervjufakta

Serie: B

Arkivstykke: videointervju

Intervjuobjekt: Peter John Lodwick (f. 1944)

Lengde: 01.38:50

Dato: 03.06.2010

Sted: Dansens Hus, Oslo

Intervjuer: Margrete Kvalbein

Fotograf: Harald Bø

Intervjuet for sitt arbeid ved Ballettinstituttet, Statens Balletthøgskole og Dans og Toner.

Klausul: Samtykke til publisering er gitt.