Path Created with Sketch.

Westad, Tone

Tone Westad forteller om sin bakgrunn som danser i Høvik Ballett, og hvordan det skolerte henne i produksjonsarbeid. Hun omtaler sitt arbeid i Teatersentrum (Danse- og Teatersentrum) for å skaffe penger til frie grupper og få dem inn på statsbudsjettet. Hun beskriver arbeidet i Norsk Ballettforbunds styre og reflekterer over forbundets innsats for de frie gruppene. Westad problematiserer avgjørelser ved utdeling av tilskudd preget av egne estetiske preferanser. Hun tar opp hvordan NRK TV har (hatt) en viktig rolle i å synliggjøre dans.
Westad har foretatt intervjuer i serie A.

Intervjufakta

Serie: B

Arkivstykke: videointervju

Intervjuobjekt: Tone Westad (f. 1950)

Lengde: 01:32:44

Dato: 13.12.2010

Sted: Uranienborg Terrasse 8, Oslo

Intervjuer: Sidsel Pape

Fotograf: Vibeke Heide

Intervjuet for sitt arbeid som produsent og om oppstarten av Teatersentrum.

Klausul: Samtykke til publisering er gitt.