Path Created with Sketch.

Frostad, Torild Roswitha

Torild Roswitha Frostad forteller om å drifte sin egen ballettskole i 40 år, først alene og deretter i kompaniskap. Hun snakker om lektoratet på Statens Balletthøgskole som vendepunkt og om oppstarten av Frostad Balletten og dens forestillinger. Hennes teknikk er nedtegnet i heftet Torild Frostads jazzmetodikk. Frostad omtaler danserens tvetydige rolle, forskjellige dansestilers status, jazzdanseres posisjon i dansemiljøet og Norsk Ballettforbunds/Norske Dansekunstneres bidrag til dansefeltet.

Intervjufakta

Serie: B

Arkivstykke: videointervju

Intervjuobjekt: Torild Roswitha Frostad (f. 1943)

Lengde: 01:31:21

Dato: 22.10.2010

Sted: Solåsen 2, Kråkerøy

Intervjuer: Margrete Kvalbein

Fotograf: Vibeke Heide

Intervjuet for sitt virke som pedagog og leder med egen skole og kompani.

Klausul: Samtykke til publisering er gitt.